Døde fisk ved Sjælsøs udløb til Usserød Å

I den seneste tid er der ved starten af Usserød Å, ved udløbet fra Sjælsø, sket en stor ophobning af dette års yngel af brasen.

Brasen er en af de arter af fisk, man også kalder for skidtfisk. Fiskene er om efteråret og i begyndelsen af vinteren naturligt trukket ud i søens til- og udløb for at undslippe eventuel isdække på søoverfladen.

Typisk fryser vandløb sjældent fryser til og kan derfor bedre forsyne dem med ilt, end hvis de bliver i søen.

Udløbet fra Sjælsø til Usserød Å ligger ved slusen ved Nebbegårds Alle. Her starter Usserød Å i en lille dam. Men da der i øjeblikket kun er en meget begrænset vandføring videre ned gennem åen herfra, da vandstanden i Sjælsø er meget lav, kan fiskene ikke komme videre.

Og når så mange fisk står samlede et lille sted, kan de meget hurtigt opbruge ilten i vandet, hvorfor de så efterhånden vil dø.

Da brasen jo er en skidtfisk, der kan medvirke til at forringe den økologiske tilstand i søer, kan man vælge at se denne hændelse som en lille hjælp fra naturens side for at begrænse mængden af brasen.

Slusen er midlertidigt lukket

De tre kommuner i Usserød Å-samarbejdet, Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg, har besluttet midlertidigt at lukke slusen fra Sjælsø, så der ikke kommer flere fisk ned i den lille dam fra søen. Kommunerne er også gået i gang med at opsamle og bortskaffe de fisk, som allerede er samlet i dammen.

Vi forsøger også at undgå, at døde fisk skal flyde videre ned i åen, men det er ikke sikkert, at det helt kan undgås.