Spring til indhold

Digitalt borgermøde om forslag til Lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød

Byplan i Rudersdal Kommune inviterer til digitalt borgermøde onsdag den 19. januar 2022 klokken 17 til 19, om forslag til Lokalplan 285 og kommuneplantillæg nr. 3.

På mødet vil der efter en gennemgang af planforslagene og projektet blive mulighed for at stille spørgsmål.

Deltag i borgermødet

Mødet afvikles via Teams og deltagelse kræver forudgående tilmelding.

Medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, repræsentanter fra forvaltningen og BBP arkitekter A/S og C.C. Brun Enterprise A/S, som skal stå for opførelsen af det nye børnehus på Ravnsnæsvej 103, vil deltage på mødet.

Tilmelding skal ske via følgende link:

Tilmelding til borgermøde om forslag til Lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød og tillæg 3 til Kommuneplan 2021 | Rudersdal Kommune

Tilmelding til det digitale borgermøde skal ske senest den 13. januar 2022 kl. 12.00.

Mødet afholdes digitalt, da vi endnu ikke ved hvordan den nuværende Covid-19 situation vil udvikle sig frem mod januar 2022, og om det kan resultere i yderligere Covid-19 restriktioner.

Forslag til lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød og tillæg 3 til Kommuneplan 2021

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 9330 m2 og er afgrænset af Ravnsnæsvej mod syd med Rude Skov Skole afd. Sjælsø på modsatte side af vejen, boligparceller og Sjælsøparken mod øst samt et stort fredet naturområde mod nord og vest, som strækker sig helt ud til Sjælsø. Lokalplanforslaget omfatter matrikel 6lu, en del af 6gu samt en del af det nuværende offentlige vejareal 7000k, alle Ravnsnæs By, Birkerød.

I planområdet ligger Sjælsøhallen, som er planlagt til nedrivning.

forslag til Lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød og tillæg 3 til Kommuneplan 2021 

Formålet med lokalplanforslaget er at muliggøre, at der kan opføres en ny børneinstitution på arealet. Lokalplanforslaget har også til formål at bevare og styrke områdets landskabelige kvaliteter samt sikre, at ny bebyggelse indpasses i landskabet.

Du kan via nedenstående link læse mere om forslag til Lokalplan 285 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021. Du kan også se, hvordan du indgiver høringssvar. Høringen løber frem til den 14. februar 2022. 

Forslag til Lokalplan 285 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 | Rudersdal Kommune​