Det gode samarbejde kan fortsætte

De centrale parter omkring skolerne i Rudersdal Kommune; lærere, pædagoger, skoleledelse og Rudersdal Kommune har valgt at revidere og forlænge en fælles lokalaftale for lærere og pædagoger i Rudersdal Kommune.

I 2016 indgik parterne en fælles forståelse, som nu er blevet revideret og blevet til en reel lokalaftale for de kommende 3 skoleår med en årlig evaluering med mulighed for forhandling og justering for alle parter.

Det har været væsentligt at fastholde en fælles aftale for både lærere, pædagoger, skoleledelse og Rudersdal Kommune, idet det dels er med til at forpligte alle parter om vores fælles arbejde med at gøre en god skole endnu bedre og sikre gode rammer for dette indenfor de økonomiske rammer, siger skolechef Martin Tinning.
Det har været en fornøjelse 

”Samtidig er det med til at styrke et ligeværdigt samarbejde mellem faggrupperne og det generelle samarbejde mellem SFO og skole. Det er rammer der både er med til at styrke faggruppernes forskellige opgaver i skolen samtidig med at have fokus på det de forskellige fagligheder kan sammen, når de forskellige faglige blik sammen skal understøtte alle børns læring, trivsel og udvikling”, fortæller Pernille Riis fra BUPL, Nordsjælland og fortsætter ”det har ligeledes været vigtigt at Fritidsdelen har fået en tydeligere plads, således at der er skabt en platform for at skabe en yderligere kvalitet i denne del af skolen”.

”Det har været et stort ønske fra lærerne, at der kom et vejledende timetal på alle opgaver”, udtaler Marianne Toftgaard fra lærernes lokale faglige organisation, Rudersdalkredsen. ”Det kan forhåbentlig være medvirkende til at skabe et bedre samlet overblik over opgaverne og ledelsens prioritering af opgaverne”. ”Samtidig kan det være udgangspunkt for en løbende dialog mellem ledelse og medarbejder om arbejdet samt prioriteringer, hvis opgaver udgår eller nye kommer til”.

I aftalen er ledelsens ansvar for at rammesætte og skabe en fælles forståelse for den retning sm den samlede skole skal bevæge sig i. Samt at dette sker i en tæt dialog og med inddragelse af medarbejderne. ”Det kan vi som skoleledelse kun bakke 100% op om”, siger Gitte Moltzen formand for skolelederforeningen i Rudersdal Kommune. ”Samtidig er det centralt, at alle parter anerkender og støtter op om, at god praksis udvikles i et professionelt læringsfællesskab, hvor medarbejderne udvikler og evaluerer praksis sammen og modtager konkret sparring i læringsrummet”. ”Det er en stor hjælp at Rudersdal Kommune gennem sidste års budgetforlig har valgt at tildele ekstra ressourcer til netop dette arbejde i de kommende 2 år”, slutter Gitte Moltzen.

I aftalen er MED-udvalgets centrale rolle præciseret i forhold til drøftelse af arbejdet med skolens samlede udvikling og prioritering og beslutning om anvendelsen af de ekstra tildelte ressourcer. Det har været vigtigt for alle omkring bordet at understrege dette, slutter skolechef Martin Tinning. 

Kontaktinformation

Marianne Toftegaard, Rudersdalkredsen

E-mail: ‌mahe@dlf.org‌

Tlf.: 4541 3838

 

Marlene Dalskov, BUPL Nordsjælland

E-mail: mdv@bupl.dk

Tlf.: 2969 8101

 

Gitte Moltzen, Skolelederforeningen

E-mail: GIMO@rudersdal.dk

Tlf.: 4611 4500 

 

Martin Tinning, Rudersdal Kommune

E-mail: mti@rudersdal.dk

Tlf.: 7268 4410