Det er vådt – og langt over det normale

Sommeren og efteråret i Rudersdal har været ekstra våde – allerede nu ligger vi pænt over gennemsnittet.

De sidste ca. seks måneder har været særdeles våde, ja, ekstraordinært våde. Sneen er endnu ikke faldet, til gengæld  er jorden mange steder dækket af blankt vand i større eller mindre vandpytter, og det har sin helt gode og naturlige grund.

I 2017 har det nemlig regnet rigtig meget, især i løbet af sommeren og efteråret.

Som det ses af figuren nedefor overskred vi her i kommunen allerede i oktober den gennemsnitlige samlede årsnedbør i den periode, som DMI kalder normalperioden fra 1961-1990.

I november overskred nedbøren så også årsgennemsnittet for den seneste 10-års periode (klimadekade), og da vi stadig har hele nedbøren for december til gode, kommer vi med sikkerhed højere op, inden året er omme.

Figuren viser den samlede nedbør (mm) i 2017 i perioden januar-november samt den samlede årsnedbør i normal perioden (1961-1990) og for den seneste klimadekade (2006-2015) Data fra DMI’s hjemmeside.

Vådeste efterår siden 1984

For at gøre ondt værre er hovedparten af den megen nedbør faldet de seneste seks måneder. Således faldt der i juni-august 262 mm mod normalt 184 og i månederne september-november 298 mm mod normalt 177 mm, hvilket alene var knap 70 % mere end normalt for denne periode.

Ifølge DMI har 2017 på landsplan været det vådeste efterår siden 1984, og måske ender 2017 med at være det vådeste år, man nogensinde har målt, siden man startede med at måle helt tilbage i 1874.

Og når der faldet så meget regn, især i efterårsmånederne, bliver det vådt på jorden. Planterne optager ikke ret meget vand på denne årstid, og fordampningen fra overfladen er helt i bund.

Når jorden på grund af sommerens store nedbørsmængder allerede er fuldstændigt mættet med vand og ikke kan suge mere til sig, kan det kun gå en vej: Det bliver vådt, og små og store og endnu større vandansamlinger – vandpytter – lægger sig på overfladen af jorden og kan ikke trænge ned i den og forsvinder kun meget langsomt igen, når det endeligt bliver tørt.

Hvis vi samler månedernes nedbør sammen i de enkelte årstider, kan vi på den næste figur se, hvordan det specielt var i løbet af sommeren og efteråret 2017, at regnen væltede ned. I år ikke så meget i form af skybrud, som vi ellers har haft mange gange de tidligere år, men regnen faldt bare dag efter dag efter dag efter.....

Figuren viser sæsonnedbør(mm) fra december 2016 frem til og med november 2017 overfor normalperiodens mængder samt det samlede nedbørsoverskud i løbet af de fire årstider. Data fra DMI’s hjemmeside.

En stor del af regnvandet bortledes via vandløbene. Men uanset om vandløbene er vedligeholdt efter alle regler og foreskrifter, er det ikke altid, at de i disse ekstreme situationer kan klare alt det vand, som kommer til dem.

Derfor kan det ske, at de går over deres bredder og måske i perioder gør det vanskeligt at bruge stier tæt ved dem.

Varsel om vådere efterår og vintre

Bliver det så bedre til næste år og i fremtiden? Måske ja til det første spørgsmål og med stor sikkerhed nej til det andet!

Ingen ved, hvordan vejret bliver i 2018. Det kan blive et vådt år eller et tørt år eller måske endda et helt normalt år. Vejret skifter meget fra det ene år til det andet og siger i bund og grund intet om klimaudviklingen.

Men når vi ser på netop den langsigtede klimaudvikling, må vi med meget stor sandsynlighed sige, at det bliver mere vådt i fremtiden og især mere vådt om efteråret og vinteren.

Så det bedste og mest fornuftige, vi kan gøre, er nok at vænne os til - og acceptere - at der i flere og også længere perioder vil stå vandpytter på jorden rundt omkring os.