2017 – det 10. vådeste år i 143 år!

Siden de landsdækkende meteorologiske målinger i Danmark startede helt tilbage i 1874, har kun ni år været vådere end det netop overståede år.

Mange synes, når de tænker tilbage på 2017, at det var et vådt år, hvor det regnede rigtig meget. Og det er fuldstændigt korrekt.

Året kom ind på 10. pladsen på listen over de mest nedbørsrige år siden 1874, en liste der i øvrigt domineres af år efter 1990 med hele syv ud af de ti pladser.

Figuren viser de ti mest nedbørsrige år siden 1874 sammenlignet med årsnedbøren i normal perioden (1961-1990) og for den seneste klimadekade (2006-2015). Desuden vises til sammenligning nedbøren i det tørreste år, der er målt (1947). Data fra DMI’s hjemmeside.

Mange synes også, at det stort set regnede hver dag, og det er, som det ses af figuren nedenfor, heller ikke helt ved siden af.

Figuren viser antal dage med nedbør i de enkelte uger i 2017. Data fra DMI’s hjemmeside.

I 2017 var der, som det ses af figuren, ikke en uge, hvor det ikke regnede mindst én dag, og i gennemsnit hen over hele året bød hver uge på fire dage med regn i større eller mindre mængder. I den sidste halvdel af året regnede det endda i gennemsnit næsten fem dage om ugen. Normalt regner det omkring 120 dage om året, men i 2017 regnede det mere end 210 dage.

Den konstante, daglige regn

Det var ikke så meget de kraftige skybrudhændelser, hvor regnen på kort tid væltede ned for derefter at forsvinde relativt hurtigt igen, der dominerede nedbørsbilledet i 2017. Det var til gengæld den næsten konstante, daglige regn, hvor vandet fra den sidste regn ofte ikke nåede at forsvinde helt, inden den næste regnbyge ramte os.

Allerede i oktober 2017 overskred vi den gennemsnitlige samlede årsnedbør i den periode, som DMI kalder normalperioden fra 1961-1990, og allerede i løbet af november overskred nedbøren også årsgennemsnittet for den seneste 10-års periode (klimadekade).

Slutresultatet blev, at den samlede årsnedbør i kommunen overskred normalperioden med mere end 34 % (822 mm mod 614 mm). Sammenlignet med klimadekadens gennemsnit på 734 mm blev denne mængde overskredet med ca. 12 %.

Figuren viser den samlede nedbør (mm) i 2017 i perioden januar-november samt den samlede årsnedbør i normal perioden (1961-1990) og for den seneste klimadekade (2006-2015) Data fra DMI’s hjemmeside.

Vådeste efterår siden 1984

For at gøre ondt værre er hovedparten af den megen nedbør faldet de seneste seks måneder. Således faldt der i juni-august 262 mm mod normalt 184 og i månederne september-november 298 mm mod normalt 177 mm, hvilket alene var knap 70 % mere end normalt for denne periode.

Ifølge DMI har 2017 på landsplan været det vådeste efterår siden 1984.

Og når der faldet så meget regn, især i efterårsmånederne, bliver det vådt på jorden. Planterne optager ikke ret meget vand på denne årstid, og fordampningen fra overfladen er helt i bund.

Når jorden på grund af sommerens store nedbørsmængder allerede er fuldstændigt mættet med vand og ikke kan suge mere til sig, kan det kun gå en vej: Det bliver vådt, og små og store og endnu større vandansamlinger – vandpytter – lægger sig på overfladen af jorden og kan ikke trænge ned i den og forsvinder kun meget langsomt igen, når det endeligt bliver tørt.

Figuren viser sæsonnedbør(mm) fra december 2016 frem til og med november 2017 overfor normalperiodens mængder samt det samlede nedbørsoverskud i løbet af de fire årstider. Data fra DMI’s hjemmeside.

Når regnen falder på jorden, vil en stor del af den sive ned gennem jorden, indtil det når en dybde, hvor alle hulrummene i jorden er fyldte med vand – det er det, man kalder for grundvandsspejlet. Og jo mere det regner, jo flere hulrum undervejs bliver fyldt, og grundvandsspejlet rykker højere og højere op, og mindre og mindre regnvand kan sive ned i jorden.

Meget af nedbøren vil, især når den ikke kan trænge ned i jorden, løbe videre via vandløbene, og når der kommer meget vand til dem, kan de have svært ved at transportere vandet så hurtigt væk, som de ellers kan gøre under mere normale forhold. I værste fald vil vandløbet kunne gå over sine bredder og oversvømme de ånære arealer.

Problemer i flere søer

Flere søer havde også problemer med at komme af med vandet via deres afløb hurtigt nok. I disse søer har man derfor kunnet opleve, at vandstanden i dem steg til et højere niveau, end vi ellers er vant til i mere normale år. Dette har været tilfældet i såvel små søer på få hundrede kvadratmeter som i store søer som for eksempel Furesøen.

Så med udsigten til at der i fremtiden kommer mere vand fra oven, samt at der bliver mindre plads til vandet i jorden, må vi nok se i øjnene, at det bliver mere vådt ud i fremtiden, og især mere vådt om efteråret og vinteren.