Det bliver nemmere for veteraner at få hjælp

Rudersdal Kommune ændrer praksis, så veteraner nemmere kan finde og søge den støtte og hjælp, de har behov for.

Langt de fleste veteraner vender hjem fra udsendelse uden mén og behov for hjælp, men det skal være nemmere at finde information og søge om hjælp og støtte for de veteraner og deres pårørende, som har behov for det. Rudersdal Kommune ændrer derfor nu praksis for at imødekomme disse behov.  

Det er vigtigt, at vi kan hjælpe de veteraner og deres familier, der har behov for det. Derfor er vi gået i gang med nye tiltag, der skal gøre det nemmere at finde information og søge om støtte og hjælp, fortæller Birgitte Schjerning Povlsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Èn indgang og ét forløb

Forvaltningen har påbegyndt arbejdet ved at etablere ét henvendelsessted gennem Borgerservice, der fungerer som vejviser, hvor medarbejderne bliver klædt på til at henvise veteraner til relevante tilbud.

Veteraner henvender sig ikke altid til kommunen som veteraner, men henvender sig ofte, fordi de står med et konkret problem.

Her er det vigtigt, at medarbejdere ude i områderne har kendskab til relevante tilbud for veteraner og kan viderehenvise ved behov.  Forvaltningen er derfor også i gang med at samle information og skabe et bedre overblik over, hvor veteraner kan få hjælp; både i og uden for kommunen, fortsætter Birgitte Schjerning Povlsen.

Også borgmester Jens Ive er glad for den nye samlede indsats, som betyder, at veteranen og familien får én samlet plan:

Nogle veteraner og måske også deres familie har problemstillinger, der kræver indsatser på tværs af flere områder og afdelinger i kommunen. Det vil vi sørge for at gøre nemmere, så det ikke er veteranen selv der skal koordinere, men os i kommunen. En mere helhedsorienteret sagsbehandling fra vores side vil gøre det nemmere for veteraner og deres familier at finde frem til og søge om den hjælp, de har behov for, siger Jens Ive.

Overblik over hjælp og tilbud til veteraner er samlet i pjecer og på kommunens hjemmeside: www.rudersdal.dk/veteran