Deltag i dialogmøder om Planstrategi 2019

I arbejdet med den kommende Planstrategi 2019 har vi brug for din hjælp. Vi inviterer til fire dialogmøder, der stiller skarpt på planstrategiens temaer.

Hvert fjerde år udarbejder Rudersdal Kommune i samspil med borgerne en planstrategi, som formidler kommunalbestyrelsens mål og strategi for kommunens fortsatte udvikling og sætter rammerne for den fysiske planlægning i Kommuneplanen.

Der er ny planstrategi på vej, Planstrategi 2019, og i den forbindelse inviteres interesserede borgere til fire dialogmøder i november 2018 om planstrategiens fokusområder.

Fire dialogmøder - seks temaer

I arbejdet med den kommende planstrategi 2019 har vi brug for din hjælp. Vi inviterer derfor til fire dialogmøder, der stiller skarpt på planstrategiens seks temaer:

Borger og Boliger & Levende bymiljøer tirsdag den 6. november 2018 på Nærum Gymnasium kl. 19-21.

  • Skal der bygges flere boliger og til hvilke målgrupper, hvis vi vil fastholde Rudersdal Kommune som en attraktiv bokommune?
  • Hvordan understøtter vi levende bymidter og bymiljøer, når detailhandlen er udfordret?

De smukke omgivelser & Vand som et aktiv torsdag den 8. november 2018 på Nærum Gymnasium kl. 19-21.

  • Hvordan kan kommune, grundejere og virksomheder sammen bevare og udvikle de grønne områder, smukke bymiljøer, veje og kulturværdier?
  • Hvordan kan vi håndtere klimaforandringerne med øget nedbør og sikring af kysten?

Plads til erhverv onsdag den 14. november 2018 hos Novafos, Blokken 9, Birkerød kl. 16-18.

  • Hvordan skaber vi rammerne for det gode arbejdsliv for dem, der ønsker både at bo og arbejde i kommunen?
  • Hvordan understøtter vi bedst udviklingen af kommunens erhvervsområder?

Sundhed for alle mandag den 19. november 2018 i Glassalen, Birkerød Idrætscenter kl. 17-19

  • Hvordan kan vi fremme sundheden og et aktivt liv for kommunens borgere?
  • Er der behov for at prioritere og målrette indsatsen?

På dialogmøderne vil du få en overordnet introduktion til arbejdet med planstrategien, hvorefter de enkelte temaer bliver foldet ud og diskuteret i en række grupper.

Proces for arbejdet

Planstrategien bliver fornyet hvert fjerde år, og arbejdet med Planstrategi 2019 er allerede sat i gang.

Planstrategi 2019 er planlagt til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen oktober 2019. Undervejs bliver udkastet til planstrategien behandlet i de forskellige politiske udvalg, ligesom en række interessenter kan byde ind med indspark.

Før sidste behandling i Kommunalbestyrelsen får den brede offentlighed også mulighed for at kommentere udkastet og komme med forslag.