Spring til indhold

De ældste borgere kan vaccineres nu

Borgere over 92 år, som bor i eget hjem i Rudersdal Kommune, kan nu blive vaccineret

Sundhedsstyrelsen og Seruminstituttet har i vaccinationsprogrammet mod COVID-19 fastlagt en rækkefølge for, hvornår de forskellige målgrupper i befolkningen kan forvente at blive vaccineret. Men forskellige leverancer af vacciner kan imidlertid ændre lidt i rækkefølgen. Det er derfor nu blevet tid til vaccine af borgere over 92 år, som bor i eget hjem.

De ældste skal hurtigt bestille tid

De ældste borgere over 92 år, som bor i eget hjem, kan med fordel se, om de har modtaget en invitation til vaccination i deres e-boks. Borgerne kan nemlig allerede blive vaccineret mandag den 8.februar og tirsdag den 9. februar. De borgere, som er fritaget for e-boks, vil modtage et almindeligt brev. Invitationen fra Sundhedsstyrelsen indeholder et telefonnummer, hvor man kan bestille en tid. Det anbefales at udvise tålmodighed i telefonen og afvente til beskeden oplyser, "hvis du er over 92 år og har fået et brev inden for de sidste dage, så tast 1".

Man skal som borger i udgangspunktet selv stå for transport til vaccination – hvis muligt med egen bil, hjælp fra pårørende eller venner, handicapkørsel eller transport med det offentlige, flextur eller taxi. Kommunen kan hjælpe til med transport, hvis borgeren har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der betyder, at man ikke kan forestå transporten selv. Det kan fx være borgere, der skal sidde i kørestol under transporten eller har brug for ledsagelse på grund af demenssygdom eller andet. I disse tilfælde skal man kontakte kommunen på tlf. 46 11 51 01

Nogle borgere må vente lidt endnu

Borgere over 65 år, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp, kan opleve, at de endnu ikke kan bestille en tid til vaccination, selvom de har fået en invitation til vaccination. Årsagen er, at de forskellige vacciner ankommer til landet i varierende hastighed og omfang.

De borgere, som har fået en invitation til at blive vaccineret, men som endnu ikke kan bestille en tid, må ifølge Regionen væbne sig med lidt tålmodighed. Regionen oplyser, at den med tiden vil frigive flere tider til vaccination af målgruppen, i takt med at vaccinerne ankommer til landet. Alle, som har fået invitation til vaccination, kan derfor også forvente at blive vaccineret.

Ønsker du mere information

Det er Sundhedsstyrelsen, Seruminstituttet og de danske regioner, som planlægger og varetager vaccinationen af borgere i hele Danmark. Ønsker du at følge med i vaccinationsprogrammet og leveringer af vacciner m.m., kan du finde de seneste informationer på de følgende hjemmesider:

Vaccinationskalender (Sundhedsstyrelsen)​

Hvornår bliver det din tur til at få tilbud om vaccine mod COVID-19? (Sundhedsstyrelsen)​