Cyklist: Se dig ekstra godt for i krydset

De fleste cyklistulykker i trafikken sker i et vejkryds. Nu vil Rudersdal Kommune og Rådet for Sikker Trafik have bilisterne og cyklisterne til at holde bedre øje med hinanden, hver gang de kører ud i et kryds.

Antallet af cyklister på vejene stiger hvert år kraftigt, når det bliver forår og sommer. Men i takt med flere svinger sig op på cyklen og ud i trafikken, stiger antallet af cyklistulykker desværre også, viser tal fra Vejdirektoratet.

Det kan og skal der gøres noget ved, lyder det fra Rudersdal Kommune, som igen er gået sammen med Rådet for Sikker Trafik for at gøre trafikken mere sikker for cyklisterne.

Med kampagnen “Brug 2 sek. mere på at orientere dig i krydset" opfordrer man både bilister og cyklister til at holde bedre øje med hinanden, når man kører ind i et vejkryds. For syv ud af ti gange, hvor en cyklist kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken, sker det i et vejkryds.

sikkertrafik.dk/kampagner/brug-2-sek-mere

Stadig behov for at se på sikkerhed for især cyklister

- Uheldstallene for 2018 og 2019 viser, at der stadig er behov for at se på sikkerheden for de lette trafikanter og her især cyklisterne, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget. Vi vurderer, at et særligt fokus på opmærksomhed i trafikken har en gavnlig effekt i forhold til målet om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Trafiksikkerhed er fortsat at af vores meget vigtige politiske mål.

I 2018 var otte ud af ti tilskadekomne fodgængere og cyklister, heraf var de fem cyklister.

Rudersdal Kommune er en populær cykelkommune for både pendlere, motionister og professionelle. Der bygges fortsat nye cykelstier i kommunen – senest på Frydenlundsvej.

Tilskadekomne 2018: Fem kom galt af sted på cykel, mens det gik galt for tre fodgængere.

Tilskadekomne 2018: Fem kom galt af sted på cykel, mens det gik galt for tre fodgængere.

Bemærk: De tal, som nævnes, er de politiregistrerede uheld. Dertil kommer et mørketal, som vurderes at udgøre helt op mod 90 pct. af alle uheld. Netop uheld udelukkende med lette personskader hos fodgængere og cyklister er stærkt underrepræsenteret i den officielle uheldsstatistik.

Ulykker kan have alvorlige følger

For at få antallet af cyklistulykker ned vil både bilister og cyklister i de kommende uger møde budskabet ”Brug 2 sek. mere” på gule plakater langs veje og cykelstier og malet på asfalten i flere byer. Kampagnens budskaber vises også på busser i de største byer og på sociale medier.

En undersøgelse foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik har vist, at det har en effekt. Alene plakaterne og kampagnebudskaberne malet på vejen får syv ud af ti cyklister og bilister til at se sig bedre for, når de skal køre gennem et vejkryds. Og det er der brug for.

Hvert år er der i gennemsnit 550 cyklister, der enten kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken. De fleste af dem i et vejkryds, viser tal fra Vejdirektoratet.  Og årligt er der omkring 15.000 cyklister, der må en tur på skadestuen efter et trafikuheld. Det svarer til flere end 300 cyklister hver uge.

- Det kan have store, menneskelige omkostninger, hvis man som cyklist kommer ud for en ulykke. Et styrt i asfalten kan betyde, at man brækker knogler eller måske slår sit hoved voldsomt, hvilket kan have følger i mange år efter ulykken. Der skal så lidt til, for at en ulykke sker. Men der skal også meget lidt til, for at den ikke sker, siger Liv Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Gode råd til cyklister

  • Brug 2 sek. mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.
  • Vær opmærksom på højresvingende biler bagfra og venstresvingende biler forfra.

Gode råd til bilister

  • Brug 2 sek. mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.
  • Vær opmærksom på cyklister, når du skal svinge til højre eller venstre.
  • Sænk farten.

Sådan sker de fleste ulykker i et kryds:

På Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside kan du se de fem mest almindelige ulykker i vejkryds:

sikkertrafik.dk/kampagner/brug-2-sek-mere

Fakta: Syv ud af ti gange, hvor en cyklist kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken, sker det i et vejkryds.