Byrum skal binde Birkerød bymidte bedre sammen

I starten af juli går kommunen i gang med at bygge det nye Birkerød byrum i passagen mellem Toftevangsskolen og Teglporten.

Politikerne i Rudersdal Kommunalbestyrelse har givet i alt fem mio. kr. til at udvikle en række projekter, som tilsammen danner Birkerød Byrum. Det nye byrum, der får en række funktioner, placeres mellem Teglporten og Birkerød Idrætscenter og skal være en del af den såkaldte ”kulturakse” i Birkerød.

Se oplæg fra Rambøll

Hensigten er at skabe et nyt attraktivt byrum, der skaber bedre forbindelse på tværs af Birkerød bymidte. Desuden vil byrummet tilbyde en række aktiviteter for borgere i flere aldersgrupper og skal således være et nyt socialt samlingssted i Birkerød bymidte i lighed med Kulturområdets aktivitetsoaser.

Projektet forventes at være færdigt i efteråret-vinter 2017.

Formand for Bycenterudvalget, Erik Mollerup, er glad for byrummets udformning, og at finansieringen er på plads:

- I Bycenterudvalget har vi de sidste 3½ år arbejdet med en række større og mindre projekter for at skabe mere liv i Birkerød bymidte, og det nye byrum er vores hidtil mest ambitiøse investering i bylivet.

Nyt lys skal give mere tryghed

Byrummet skabes omkring et stiforløb belagt med hårdtbrændte teglklinker. Langs stien plantes nye kirsebærtræer, og vi etablerer store plantebede, som gør rummet grønt og indbydende at bevæge sig igennem.

Ny belysning vil lyse rummet op og gøre det trygt at færdes i også i de mørke timer.

Genoptrænings- og aktivitetsredskaber ved skolebiblioteket og ved indgangen til Teglporten skaber nye aktivitetsmuligheder i byrummet.

Foreninger har bidraget med ideer til byrummet

Nye siddemøbler i hårdt træ sikrer, at byrummet også inviterer til ophold og møde mellem forskellige generationer.

Idéen til det nye byrum er formet af Bycenterudvalget, men undervejs har borgere og brugerne af de omkringliggende institutioner bidraget med viden og forslag til rummets udformning.