Bunden i Søllerød Sø får "elektrisk snorkel"

DTU udfører forsøg, som forhåbentlig kan være med til at forbedre miljøtilstanden i søer.

I de næste to år vil Institut for Vand og Miljøteknologi ved DTU (Danmarks Tekniske Universitet) udføre forsøg i felten, der potentielt kan medvirke til at forbedre miljøtilstanden i danske søer.

Miljøtilstanden i mange søer er i dag ikke tilfredsstillende. Den primære årsag til dette er den store mængde af næringsstoffer (fosfor), der gennem årene er blevet ophobet i søens bundlag (sediment), og som især i løbet af sommeren kan blive frigivet til søvandet og medføre kraftig opvækst af alger.

DTU vil i Søllerød Sø afprøve en metode til at fastholde fosforen i sedimentet, så den ikke frigives til vandsøjlen, og Rudersdal Kommune har derfor givet DTU tilladelse til i de kommende to år at gennemføre forsøgsprojektet i Søllerød Sø.

Pilotforsøg i den virkelige verden

DTU har tidligere afprøvet metoden i laboratorie og små forsøgsopstillinger, men for at kunne få de bedste og mest realistiske resultater har DTU nu behov for et såkaldt pilotforsøg i den virkelige verden, og valget er faldet på Søllerød Sø.

Forsøgsopstillingen omfatter både et mindre nedgravet anlæg på land samt et anlæg i selve søen. Området i søen er afmærket med bøjer, og vi anmoder beboere og gæster om så vidt muligt ikke at færdes i forsøgsområdet.

Hvis I har spørgsmål til projektet, er I velkomne til at kontakte DTU’s projektansvarlige.

Alle omkostninger i forbindelse med pilotprojektet afholdes af DTU.

Læs mere om projektet her