Novafos udskifter kloakledningen gennem Vejlesø pga. brud

Novafos har konstateret brud på kloakledningen, der løber gennem Vejlesø fra Dronninggård pumpestation til Holte Havn pumpestation. Der er lukket for tilførslen af spildevand til ledningen, så der ikke løber spildevand ud i Vejlesø.

Novafos er nu i gang med at reparere kloakledningen. Bruddet er så stort, at det er nødvendigt at udskifte hele den del af ledningen, der går gennem Vejlesø, det vil sige fra bredden af Vejlesømosen over til stien ved Vejlesøvej.

Vi kan ikke undgå at forstyrre

Mens Novafos arbejder, kan det desværre ikke undgå at forstyrre den enkeltes hverdag. Novafos forsøger at mindske generne mest muligt.

Der kan være omkørsler og begrænset adgang til indkørsler. Der vil også være støj fra slamsugerne.

Ved Næsskoven er lagt køreplader ud for at skåne vejen, mens slamsugerne kører.

Vi arbejder både på land og på vand

Den nye kloakledning vil blive samlet ved arealet omkring Holte Havn, inden den sejles på plads i søen og svejses på den eksisterende ledning.

Ved Holte havn er etableret et midlertidigt arbejdsområde, der er spærret for offentligheden. Det gælder også legepladsen, som ligger ned til Vejlesø.

I den kommende tid vil medarbejdere fra konsulentfirmaet Fiskeøkologisk Laboratorium dagligt sejle ud på søen og fjerne eventuelle synlige rester af udledningen fra kloakledningen, inden udløbet blev stoppet. Vi opfordrer borgerne til ikke selv at fjerne dette.

Der vil også være medarbejdere på søen, i forbindelse med, at Novafos skal have den nye kloakledning på plads.

Vi transporterer spildevandet midlertidigt med slamsuger

Indtil den nye kloakledning er på plads i Vejlesø, køres spildevandet med slamsugere fra Dronninggård pumpestation (Ved Næsseskoven) via Dronninggårds Alle til Holte Havn pumpestation (Vejlesøvej). Slamsugerne er nødt til at køre i døgndrift.

Det forventes, at arbejdet vil vare 14, dage dvs. til omkring den 19. december.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte projektleder Ole Papsø på telefon 44 20 80 00 eller mail olp@novafos.dk.