Bred budgetaftale for 2018 på plads

Der er indgået en budgetaftale for 2018 mellem Venstre, Lokallisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Det er et budget i balance, hvor der investeres i fremtiden og med plads til at rulle tidligere besluttede besparelser tilbage.

Mandag aften indgik Venstre, Lokallisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om Rudersdal Kommunes økonomi for de kommende fire år. Med 20 ud af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer er der tale om en bredt funderet aftale. Aftaleparterne inviterede samtidig Enhedslisten og Liberal Alliance til at tilslutte sig aftalen. Begge partier har efterfølgende meddelt, at de ikke ønsker at tilslutte sig budgetaftalen.

Budget i balance
I modsætning til sidste års budgetaftale, der blev indgået under svære vilkår og med betydelige budgetreduktioner, rummer budgetaftalen for 2018 en række investeringer, ligesom det har været muligt at rulle tidligere vedtagne besparelser tilbage.

Ud over de midler der er tilført i budgetprocessen siden april, er der med budgetaftalen udmøntet yderligere ca. 83 mio. kroner. Det sker, samtidig med at skatteprocenterne fastholdes uændret. Det er kort sagt et budget i balance.

Konstruktivt budgetsamarbejde
Det glæder selvfølgelig borgmester Jens Ive: ”Det er ikke nogen hemmelighed, at 2017 var et vanskeligt år i Rudersdal Kommune. Den rettidige omhu, der blev vist i forbindelse med sidste års budgetlægning, kommer os til gode i år, hvor vi har kunnet budgettere på baggrund af en markant bedre økonomi. Samtidig har partierne bidraget konstruktivt og ansvarligt i budgetprocessen. Det synes jeg er glædeligt, og det har samlet givet os mulighed for at lave en balanceret budgetaftale, samtidig med at vi kan investere i flere af vores kerneområder.”

Aftaleparterne er blandt andet enige om:

  • Fokus på forældrenes hverdag og generelt på børneområdets ressourcer. Det betyder, at besparelserne på bleer og mellemmåltider bortfalder.
  • Aftalen om en reduktion af ledelsestiden gennemføres ikke. Det giver samlet set mere pædagogisk tilstedeværelse og en positiv indflydelse på normeringen.
  • Fortsat at investere i børne- og skoleområdet i de kommende budgetår.
  • Tildele skolerne ekstra penge til digitale læringsmidler og udviklingsmidler for at støtte inklusion, digitalisering og synlig læring – temaer, der allerede er godt i gang.
  • Støtte udvikling af udendørs lege- og læringsmiljøer.
  • Sikre at stigende omkostninger til det specialiserede børneområde ikke belaster skoler og dagtilbud.
  • Tilgodese udbygningen og aktiviteterne på ældreområdet, herunder påbegynde planlægningen af yderligere plejehjem samt udviklingspulje for hjemmeplejen.
  • Udbygningen af cykelstier fortsættes.
  • Afsætte midler til en demenspark og en pulje til at støtte for aktiviteter og overgange på plejecentrene.
  • Sætte fokus på de stigende sundhedsudgifter gennem etableringen af en analyse og akutenhed, der har til formål at iværksætte tiltag, der kan nedbringe kommunens betaling til regionens sundhedsudgifter.

Som en del af aftalen er det aftalt, at der fortsat skal være stor opmærksomhed på børne- og skoleområdet, herunder at organiseringen af det specialiserede børneområde revurderes.

Herudover er der afsat yderligere anlægsmidler til en ny Holtehal ved Dronninggårdskolen og en fortsat udbygning af daginstitutionsområdet.

Budgettet vedtages på kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2017.

Udtalelser fra aftaleparterne:

Erik Gissel Jensen, Dansk Folkeparti, siger: ”Dansk Folkeparti er tilfredse med budgetforliget og især er vi glade for, at der er afsat midler til en moderne demenspark ved Frydenholm, og at der også er blevet penge til at støtte udviklingsaktiviteter i hjemmeplejen og i nye aktiviteter på plejecentrene.”

Kenneth Birkholm, Det Konservative Folkeparti, siger:”Der er rigtig mange gode tiltag i dette budget. Vi prioriterer børne- og skoleområdet, men afsætter også penge til at skabe arbejdsro på ældreområdet. De svageste børn og unge får endnu højere fokus, forældre og medarbejdere slipper for bøvl med hjemmebragte bleer og en ny og moderne sportshal i Holte er rykket markant tættere på. Jeg er meget tilfreds med budgettet og processen.”

Axel Bredsdorff, Lokallisten, siger: ”For os er vigtigt, at flest muligt af de kommende besparelser på skole- og daginstitutionsområdet blev ’rullet tilbage’, at der afsættes udviklingsmidler til skolernes egen disponering og at vores naturvejleder kommer igen. At der så også afsættes flere midler til det forebyggende arbejde med de truede børn er også glædeligt.”

Court Møller, Radikale Venstre, siger: ”Budgettet er en klar styrkelse af børne- og skoleområdet. Det glæder Radikale Venstre. Og på miljø- og teknikområdet har vi fået afsat yderligere seks mio. kroner til nye cykelstier, og det bliver spændende at se resultatet af forsøg med reduktion af vejstøj, som vi har sat penge af til i 2019.”

Kristine Thrane, Socialdemokratiet, siger:”Socialdemokratiet lægger stor vægt på, at der nu igen investeres i børne- og skoleområdet, da vi var rigtigt kede af sidste års besparelser. Heldigvis er der penge både til dagtilbudene og til skoleudvikling. Forliget giver også ekstra midler til hele ældreområdet. Vi må sige, at vi er kommet så langt, som vi kan, med de penge der var til rådighed.”

Erik Mollerup, Venstre, siger: ”Venstre er glade for, at der nu igen er indgået en bred og ansvarlig budgetaftale. En aftale der rummer en markant styrkelse af velfærden med stærk fokus på Rudersdals børn og skoler. Også udvikling og fornyelse af omsorgen på ældreområdet er der blevet plads til at prioritere. Så alt i et stærkt budget, hvor det fuldt ud har været muligt samtidig at fastholde det lave skatteniveau.”