Brandvæsen indfører afbrændingsforbud fra 7. juni

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen. Grillning i private haver er undtaget, hvis grillen er placeret på fliser eller lign.

Forbuddet er begrundet i den langvarige tørke, som giver forhøjet risiko for brand i haver, på marker og i skove.

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen.

Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på fliser eller lignende.

Nordsjællands Brandvæsen følger situationen og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelse
af forbuddet vil blive informeret her på hjemmesiden.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder mv.

Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Yderligere oplysninger

Nordsjællands Brandvæsen
Tlf.: 45 80 33 55 / e-mail: nsbv@nsbv.dk

Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside​