Spring til indhold

Borgerworkshop om fremtidens skole i Holte velbesøgt

Mange forældre deltog og gav input ved en borgerworkshop mandag den 21. november forud for afstemningen om fremtidens skole i Holte. Det er stadig muligt at give input indtil den 25. november.

Festsalen på Holte Skole afd. Rønnebærvej var godt fyldt mandag aften, da primært forældre på Holte Skole var mødt op for at deltage i en borgerworkshop, der skal kvalificere, hvilke to skolemodeller, der skal stemmes om for fremtidens skole i Holte. Også stemmeberettigede borgere i Holte Skoles skoledistrikt var inviteret til at deltage.

Borgmester Ann Sofie Orth og kommunaldirektør Birgitte Lundgren indledte arrangementet, hvorefter den resterende tid var afsat til workshop. Du kan se de indledende taler her: 

Se video fra borgermøde her​

Du kan stadig nå at give dine input

På workshoppen blev en række skolemodeller diskuteret rundt ved caféborde, og der blev givet input ud fra en række parametre som fx elevtrivsel, økonomi og bygningsmasse, men også ud fra øvrige emner, der optager borgerne. De indkomne input er offentligt tilgængelige via den digitale samarbejdsplatform Sammen om Rudersdal, hvor borgere frem til fredag den 25. november kl. 12 kan komme med flere input.

Kom med dit input på Sammen om Rudersdal​

Grundig analyse som afsæt for valg af skolemodeller

De mange input kan ses på Sammen om Rudersdal efterhånden, som de kommer ind i løbet af ugen. Herfra indgår de i Rudersdal Kommunes forvaltnings analyseramme, som er en model, der skal sikre, at de mange perspektiver og input bliver taget med videre på en systematisk måde.

 Indholdet i analyserammen bruges af kommunalbestyrelsen, som på sit møde den 14. december skal vedtage, hvilke to skolemodeller de vil sende til vejledende folkeafstemning.

Folkeafstemning fra den 16. december – 8. januar

Den vejledende folkeafstemning er digital og foregår fra den 16. december 2022 til 8. januar 2023. Forældre til børn på Holte Skole samt stemmeberettigede borgere i Holte Skoles skoledistrikt modtager besked med digital post, hvorfra man kan afgive sin stemme.

Når det ligger klart, hvilke to modeller, der skal stemmes om, kan du finde baggrundsmateriale om de to modeller på kommunens hjemmeside.

Informationsmøde 15. december

Torsdag den 15. december kan du komme til informationsmøde i festsalen på Holte Skole afd. Rønnebærvej kl. 17.00. Her vil de to modeller, der skal stemmes om blive forklaret.

Allerede nu kan du tilmelde dig informationsmødet.

Tilmeld dig informationsmøde her​