Spring til indhold

Borgerrådgivningen er kommet godt fra start

Rudersdal Kommune har siden årsskiftet tilbudt rådgivning til kommunens borgere gennem den såkaldte Borgerrådgivning. Jurist Kirsten á Rogvi, som varetager Borgerrådgivningen, har allerede fået en del henvendelser. Derfor udvider hun nu telefontiden med en dag mere om ugen.

Borgerrådgivningen har til hensigt at tage borgeren i hånden og hjælpe med at oversætte kommunens ord. Foreløbigt er der tale om et pilotprojekt, som løber året ud, hvorefter det skal vurderes, om funktionen skal gøres permanent. Kirsten rådgiver primært om sager, som drejer sig om myndighedsudøvelse på de store velfærdsområder, da det ofte er der, borgerne føler sig klemt og ikke ved, hvad der foregår, eller hvorfor de ikke hører noget. Dog er mindre komplicerede henvendelser også altid velkomne.

En helhedsorienteret indsats

Læringsperspektivet er et vigtigt aspekt i borgerrådgivningsprojektet. Derfor er udgangspunktet for projektet at bygge videre på erfaringerne fra Udviklingssporet, som er et samarbejdsprojekt på tværs af de kommunale områder. Formålet med Udviklingssporet er at sikre bedre sammenhæng og helhed i sagsbehandlingen for borgere med sager på flere områder samt at sikre en god overgang, når en borger overgår fra børne- til voksenområdet. Således er der også i borgerrådgivningsprojektetet særligt fokus på de sager, hvor borgeren har kontakt med flere steder i kommunen, for kommunen vil gerne blive endnu bedre til at inddrage og lytte til borgeren. Det skal ske ved at optimere samarbejdet mellem områderne samt at blive bedre til at se borgeren fra et holistisk perspektiv.

”Som borger kan det svært at vide, i hvilket fagområde en bestemt type sag hører til. Når jeg kan have svært ved at overskue det, hvordan kan vi så forvente, at borgeren kan? Der kan vi nok blive lidt bedre til at tage borgerens perspektiv og hjælpe med en afklaring. Borgeren skal have en oplevelse af, at blive lyttet til og taget alvorligt – og at vi i de mere sammensatte forløb trækker i samme retning. Det kan jeg forhåbentlig hjælpe til med,” siger Borgerrådgiver, Kirsten á Rogvi.

Borgerrådgiverens arbejdsopgaver

Det, som Kirsten kan hjælpe med, er at tale forløbet igennem med borgeren. Hun kan henvise til de rigtige, som kan forklare, hvad sagens status er, eller hvorfor en sag ser ud, som den gør.

”Flere af de borgere, jeg har hjulpet videre, har haft brug for at få klarhed over, hvor langt deres sag er. Det er især i de tilfælde, hvor flere af kommunens områder er involveret, at jeg kan være behjælpelig med at kontakte områderne og huske dem på at tale sammen og ikke mindst at række ud til borgeren. Men også i sager, som kun vedrører et enkelt område, kan der være behov for en bedre inddragelse af borgeren. Nogle har haft brug for hjælp til at komme i dialog med det relevante område eller finde frem til, hvem de skal henvende sig til. Mit indtryk er, at de fleste går herfra med en oplevelse af at være blevet hjulpet,” fortæller Kirsten.

Sagen skal løses i det område, som har den, men Kirsten kan være behjælpelig med at løsne op for eventuelle misforståelser eller bekræfte, at det, der foregår, er rigtigt nok. Kirsten kan ikke være bisidder til møder, træffer ikke afgørelser, og hun går heller ikke ind og siger, at en afgørelse er forkert. Det er der ankeinstanser til. Dog kan Kirsten undersøge, om de forvaltningsretlige skridt er taget – f.eks. sikre, at borgeren er blevet inddraget undervejs i sagsforløbet, er blevet partshørt og har fået en begrundelse for en afgørelse.

Kontakt Borgerrådgivningen

Telefontiden er mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-13. Da funktionen varetages af én enkelt person, vil der desværre være tidspunkter, hvor Borgerrådgivningen ikke kan træffes på grund af møder, undervisning, ferie eller sygdom.

Hvis Borgerrådgivningen ikke har mulighed for at besvare dit opkald, kan du altid få lagt en telefonbesked. Kirsten vil herefter vende tilbage til dig snarest muligt.

Kontaktinfo Tlf. 46 11 11 33, eller skriv i eBoks.

Send sikker mail via eBoks (borger.dk)​