Spring til indhold

Borgernes ønsker om bæredygtighed omsættes til handling

Kommunen har arbejdet med syv særlige anbefalinger, som en bredt sammensat Borgersamling fremsatte for to år siden. Både borgere og politikere ser positivt på udkommet.

Rådssalen summede af liv, da borgere og politikere mødtes den 30. august for at tale om, hvilke kommunale handlinger, der er kommet ud af de syv konkrete anbefalinger, som Borgersamlingen om en bæredygtig fremtid i Rudersdal fremsatte for halvandet år siden. 
 
Anders Ulbæk er en af de 37 borgere, der deltog i Borgersamlingen og han var mødt op for at høre, hvad kommunen havde gjort med anbefalingerne.
 

Man må sige, at de er nået rigtig langt, her to år efter vi fremsatte anbefalingerne. Det er rart, at kommunen arbejder i retning af vores anbefalinger. Der er initiativer, som allerede er sat i søen, blandt andet på området for ældre og ensomme. Ambitionsniveauet har været højt og man har taget os alvorligt. Det er jeg glad for, men det havde jeg nu også forventet, når man samler 37 borgere i en Borgersamling, siger Anders Ulbæk, deltager i Borgersamlingen.

Rykker Rudersdal i bæredygtig retning

I henhold til den OECD-procedure, som Borgersamlingen har fulgt, har kommunen pligt til at give to tilbagemeldinger til borgerne. Den forpligtelse er opfyldt efter det netop afholdte møde, men arbejdet med Verdensmålene og intentionerne i de syv anbefalinger fortsætter.
 
Det lover Court Møller, som er formand for Klima- og Miljøudvalget, og som for tre år siden var med til at nedsætte Borgersamlingen for en bæredygtig fremtid i Rudersdal.
 

Borgersamlingens arbejde har helt klart været med til at rykke på Rudersdals klimahandlinger. Jeg er glad for vores initiativer om fx flere el-ladestandere, grøn indkøbspolitik og fokus på verdensmålene i skoler og daginstitutioner. Også vores projekt om seniorfællesskaber, så ingen behøver føle sig ensomme, er et konkret aftryk fra Borgersamlingen. Jeg synes i det hele taget, at Borgersamlingen har bevist, at vi som borgere, civilsamfund og kommune kan arbejde konstruktivt sammen om bæredygtige løsninger, siger Court Møller (RV) formand for Klima- og Miljøudvalget. 

Demokratiske legekammerater

Omkring 1400 timer har de 37 Rudersdalborgere brugt tilsammen i Borgersamlingen. Også eksperter, medarbejdere fra kommunen og politikere har deltaget med stor lyst til at undersøge og forstå, hvordan FNs Verdensmål bedst kan realiseres lokalt. Og det glæder borgmesteren sig over.

Borgersamlingen er et konkret eksempel på, hvordan kommune og borgere kan være hinandens demokratiske legekammerater. Jeg vil gerne sige en stor tak til de 37 borgere, der har lagt utroligt mange timer i arbejdet henover aftener og weekender. Det har været inspirerende at følge, hvordan anbefalingerne er blevet udmøntet til konkrete initiativer, og jeg er stolt over at være en del af en kommune, der inviterer borgere ind i det politiske maskinrum. Og jeg tør godt at love, at vi vil fortsætte med at invitere og involvere borgerne i Rudersdal, siger Ann Sofie Orth (K), borgmester.

Initiativer i tråd med anbefalingerne

Rudersdal Kommunes arbejder naturligvis med social og grøn bæredygtighed i mange spor. Herunder er et udpluk af de initiativer og projekter, der følger Borgersamlingens anbefalinger:
Rudersdal har vedtaget en klimahandlingsplan, der indeholder seks principper for bæredygtige beslutninger, og som skal være en handleanvisende hjælp til at tænke klima og bæredygtighed ind i politiske beslutninger og daglige aktiviteter.
Klimahandlingsplanen indeholder grøn energi som et indsatsområde med fokus på energibesparelser hos både private og kommunen.
Rudersdal Kommune deltager i Hovedstadsområdets fælles VIP-projekter om madspild, bioaffald og cirkulære indkøb. Og der er en ny grøn indkøbspolitik er på vej i efteråret 2023. 
Kommunen har modtaget tilskud af Vejdirektoratet til supercykelsti langs Hørsholm Kongevej, som er ved at blive detailplanlagt, og forventes anlagt i 2024.
Projekt "Vores seniorfællesskaber" - handler om at afhjælpe ensomhed blandt ældre i forskellige boligområder.
7. årgang i Folkeskolen har et undervisningsforløb om Verdensmålene, hvor eleverne arbejder med at løse virkelighedsnære problemstillinger, forankret i et eller flere Verdensmål.
Etablering af omstillingsfællesskaber indgår i klimahandlingsplanen. Det kan være en boligforening, en vennegruppe eller et vejlaug, der går sammen om nye deleordninger eller fællesmiddage med et klimavenligt fokus.
 

Borgersamling for en bæredygtig fremtid i Rudersdal

 • De syv anbefalinger

  #1 Biodiversitet, dyreliv og natur – Vild med fremtiden i Rudersdal   
  #2 Bo, bygge og energi – I Rudersdal er vi sammen om grøn energi
  #3 Fødevarer, forbrug og genbrug – I Rudersdal er det bæredygtige valg altid det nemmeste valg
  #4 Cyklisme og grøn transport – I Rudersdal har vi bæredygtig bytransport
  #5 Ensomhed, social ulighed og mental sundhed – Ingen ensomme i Rudersdal og alle har lige muligheder for at deltage i fællesskabet og samfundslivet
  #6 Læring og uddannelse ift. bæredygtighed og verdensmål – Fælles læring til alle for et grønnere og mere omfavnende Rudersdal
  #7 Kommunen som forandringspartner for lokale omstillingsfællesskaber – Borgere og kommune som demokratiske legekammerater

  Tidsoverblik

  26. august 2020 - Kommunalbestyrelsen nedsætter en Borgersamling om FN’s Verdensmål. Borgersamlingen består af 37 repræsentativt udvalgte Rudersdalborgere, og deres mandat er at udarbejde uvildige anbefalinger til, hvordan en bæredygtig fremtid kan se ud i Rudersdal.
  31. oktober 2020 - Borgersamlingens arbejde går i gang. Møderne faciliteres af We Do Democracy ud fra OECDs standarter for Citizens’ Assembly, som bla. handler om uvildighed, gennemsigtighed, ekspertviden og kommunalbestyrelsens forpligtigelse til at følge Borgersamlingen til dørs.
  28. april 2021 - Borgersamlingen overleverer deres samlede anbefalinger til kommunalbestyrelsen. 
  30. juni 2021 - Første tilbagemelding til Borgersamlingen med status for arbejdet med anbefalingerne og de første igangsatte initiativer.
  30. august 2023 - Anden (og sidste) tilbagemelding til Borgersamlingen med status for igangsatte initiativer og projekter. Herefter er kommunalbestyrelsens forpligtelse til at melde tilbage til Borgersamlingen slut, men initiativer og projekter på tværs af kommunens forvaltninger og i samarbejde med øvrige aktører fortsætter.