Borgerne er med til at forme fremtidens børnehuse

Som forælder til et barn i dagpleje, vuggestue eller børnehave kan du nu få indflydelse på daginstitutionernes fysiske rammer og deres udvikling over de næste år gennem din forældrebestyrelse.

Nu inviterer Børne- og Skoleudvalget forældre- og personalerepræsentanter til at deltage i revisionen af børneområdets masterplan gennem forældrebestyrelser og MED udvalg. Planen har siden 2011 fungeret som et planlægningsværktøj til at træffe langsigtede beslutninger om børnehusenes udvikling.
 
Masterplanen forholder sig til, hvordan de fysiske rammer i børnehusene kan understøtte det pædagogiske arbejde bedst muligt. Planen bliver virkeliggjort i takt med, at de økonomiske muligheder er til stede, og siden 2008 har kommunen brugt ca. 150 mio. kr. på nybygning af tre børnehuse og ombygning af elleve andre.
 
Forældrene skal komme til orde
Den 10. maj 2017 sender Børne- og Skoleudvalget sit oplæg til revisionen ud til fire arbejdsgrupper, som består af forældre-, personale- og ledelsesrepræsentanter fra børnehusene. Forældre får mulighed for at deltage i processen gennem forældrebestyrelserne i deres daginstitution. Flere steder vil der blive arrangeret særlige møder, hvor forældrerepræsentanter og personale kan give deres input til den lokale arbejdsgruppe.
 
Det er en vigtig del af processen og udtryk for god borgerdialog, at forældrerepræsentanterne kommer til orde, forklarer formand for Børne- og Skoleudvalget Randi Mondorf:
 
”Når vi ser på, hvordan vores børneområde skal udvikle sig, er det en grundig proces, hvor vi har stor gavn af forældrerepræsentanternes ideer og belysning af de mange vinkler på sagen. Det er en grundlæggende tanke i kommunen, at vi inddrager borgerne og træffer beslutninger på baggrund af denne dialog. Så det er nu, at forældrerepræsentanterne kan komme på banen med ideer og input. F.eks. til hvordan vi løser de pladsudfordringer, vi har både her og nu og i de kommende 10 år”, siger Randi Mondorf.
 
Beslutninger for vores egne og vores kommende naboers børn
Arbejdsgrupperne skal drøfte de muligheder og dilemmaer, der findes i deres område, ud fra Børne- og Skoleudvalget foreløbige udspil. De skal blandt andet se på, hvordan der kan skabes plads til de børn, der skal starte i institution i kommunen over de næste år.
 
”De beslutninger, der bliver truffet nu, er både for de børn, der går i daginstitution i kommunen i dag, og også for de børn, der skal starte over de næste år. Derfor er det vigtigt, at vi både har vores egne børn og vores kommende naboers børn i tankerne, når planen skal besluttes,” siger Randi Mondorf.
 
Det stigende børnetal giver nye muligheder
Revisionen af planen er anderledes end tidligere. For første gang i flere år er børnetallet nemlig stigende i kommunen. Det giver nogle udfordringer med at skaffe pladser nok her og nu, men på den lange bane giver det også mulighed for at tænke nyt og skabe gode rammer for børnene.
 
Arbejdsgrupperne skal melde deres svar tilbage til Børneområdet i oktober 2017. Herefter behandler Børne- og Skoleudvalget forslagene, inden den reviderede masterplan sendes i høring i alle forældre- og institutionsbestyrelser.
 
Du kan læse meget mere i vores tema: