Borgermøder om ny skolestruktur

Rudersdal Kommune inviterer i den kommende uge til i alt fire møder om de foreslåede skolesammenlægninger. Møderne afholdes mandag den 26. august 2019 kl. 17.00-21.30 på Nærum Gymnasium og tirsdag den 27. august 2019 kl. 17.00 – 21.30 på Birkerød Gymnasium.

Folkeskolen i Rudersdal har et godt udgangspunkt. Men det solide grundlag er økonomisk udfordret af et faldende elevtal. Der er derfor behov for at se på en ny skolestruktur, for at der kan fastholdes et stærkt fundament og en robust folkeskole, hvor eleverne blomstrer i deres skoletid og er bedst muligt rustede til tilværelsen efter folkeskolen. Børne- og Skoleudvalget foreslår blandt andet, at sammenlægge kommunens skoler to og to til én skole med to matrikler, et skoledistrikt og en skolebestyrelse med virkning fra næste skoleår.

På møderne er det muligt at høre nærmere om politikernes overvejelser og om, hvordan dagligdagen bliver for skoleeleverne i takt med at planerne bliver gjort til virkelighed. Hele Børne- og Skoleudvalget deltager i mødet. 

Møderne finder sted som følger: 

Der afholdes to møder mandag den 26. august på Nærum Gymnasium:
Kl. 17.00-19.00 for Dronninggårdskolen og Ny Holte Skole
Kl. 19.30-21.30 for Nærum Skole og Vangeboskolen
 
Der afholdes to møder tirsdag den 27. august på Birkerød Gymnasium:
Kl. 17.00-19.00 for Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen
Kl. 19.30-21.30 for Bistrupskolen og Toftevangskolen 

Aftenens program:

Velkomst og kort oplæg ved formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen

  • Hvorfor ændre skolestrukturen ved at sammenlægge skolerne?
  • Hvad betyder det for økonomien på jeres skole?
  • Hvad er erfaringerne fra andre kommuner?

Plenumdrøftelse 

Pause

Kort oplæg ved formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen

  • Hvad betyder en ændret skolestruktur for dit barn?
  • Hvad kommer der til at ske og hvornår sker det?
  • Plenumdrøftelse 
  • Tak for i aften

Det er muligt at orientere sig nærmere om planerne om ny skolestruktur, baggrunden herfor mv. på skole.rudersdal.dk. Her vil man også over det næste år læse nærmere om, hvordan planerne bliver gjort til virkelighed.