Borgermøde om Nordvanggård

Borgmester Jens Ive inviterer til borgermøde om Nordvanggård mandag den 19. marts kl 17.

Københavns Politi, Nordsjællands Politi og PET gennemførte torsdag i sidste uge en større aktion mod det tidligere nonnekloster Nordvanggård i Birkerød, som gennem de seneste knapt tre år har dannet rammen om en række syriske flygtningefamiliers daglige liv. 

På den baggrund inviterer borgmester Jens Ive til borgermøde mandag den 19. marts kl 17 på Bistrupvang, Bistrup Byvej 6, 3460 Birkerød. Programmet er:

  • Borgmester Jens Ive byder velkommen og ridser kort formålet med mødet op
  • Politiinspektør Lau Thygesen fra Nordsjællands Politi giver en status for situationen på Nordvanggård og redegør for den generelle situation i Birkerød
  • Beskæftigelseschef Martha Ahlmann fortæller om forvaltningens rolle og samarbejdet med borgere og frivillige på Nordvanggård
  • Jens Ive åbner for spørgsmål og er ordstyrer
  • Vi runder af omkring kl. 18.

Nordvanggård ligger i et trygt beboelsesområde, hvor der har været en god og naturlig kontakt mellem flygtningefamilierne, områdets øvrige beboere og mange af kommunens frivillige og frivilligeorganisationer.
 Jens Ive har efter politiaktionen opfordret til sammenhold:

- "Det er helt naturligt, at en så stor politiaktion umiddelbart skaber bekymring, og rejser en masse spørgsmål fra vores borgere i lokalområdet.  Både politi og PET har gjort en målrettet og professionel indsats. Og samtidig respekteret den særlige situation, som de fleste af Nordvanggårds beboere – som er familier fra det krigshærgede Syrien – er i. Her tænker jeg ikke mindst på kvinder og børn, som ikke har haft politiets interesse. For alle uden direkte del i sagen har det været en voldsom oplevelse. Rudersdal Kommune har fulgt politiets og PET’s indsats tæt, og står klar med kriserådgivning og anden form for hjælp til beboerne. Vi har siden ibrugtagningen af Nordvanggård i foråret 2015 haft et forbilledligt samarbejde med borgere i området, frivillige og beboerne på Nordvanggård."