Borgere med demens får hjælp til minderne

Borgere med demens kan have svært ved at fortælle, hvem de er og var, når de flytter i plejebolig. Lokalt samarbejde arbejder på at samle og dokumentere livshistorier fra borgere med begyndende demens, mens det stadig er muligt at redde deres egne vigtige historier i land.

Når et menneske med demens flytter ind på et plejecenter, er minderne ofte visket bort eller for svære at formulere, rent sprogligt. Det betyder, for nogen af borgerne, at de ikke længere selv kan formidle og forklare personalet i sit nye hjem om sine værdier, om det liv man har haft, og hvad man godt kan lide at spise eller lytte til af musik. Konsekvensen er, at personalet ikke kan tilbyde den demente den livskvalitet, der ligger i at skabe en ’samtale’ ud fra den enkelte dementes levede liv og personlighed.

Nyt værktøj samler historier ind

Det har man gjort noget ved på daghjemmet Skovvang i Holte for ældre hjemmeboende med begyndende demens - i et samarbejde med Plejecenter Frydenholm, der ligger lige ved siden af. Størstedelen af brugerne på daghjemmet er stadig friske nok til at huske vigtige og betydningsfulde historier og har sprog nok til at fortælle, og Skovvang bruger den mulighed til at få dokumenteret, hvad de ældre fortæller om sig selv. Hvad hedder børnebørnene, hvor er jeg vokset op, hvad kendetegner mig som mennesker, hvad står jeg for, hvilken interesse har jeg i dag, hvilken musik gør mig glad osv? På den måde er der sikret viden om den enkelte, som kan gives til personalet i borgerens kommende plejebolig, og på den måde kan personalet alligevel lære selve mennesket bagved demensen og fra før demensen at kende. Det skaber en kilde til ’samtale’ og dermed livskvalitet, som hidtil ikke har været så synligt i overgangen mellem daghjem og plejecenter, hvor fokus ofte centrerer sig om fakta vedrørende den ældre indflytters medicinbehov eller graden af funktionsdygtighed.

Samarbejdet mellem Plejecenter Frydenholm og daghjemmet Skovvang blev sat i gang for et år siden og har resulteret i udviklingen af et nyt, digitalt værktøj ’Rudersdal Livshistorier’, der letter arbejdet med at samle, redigere og layoute vigtige informationer og billeder fra et langt liv.

Se video om Rudersdal Livshistorier:

Kærligheden og respekten flytter med

Ergoterapeut på Skovvang og projektmedarbejder på projekt Rudersdal Livshistorier, Majken Frøslev, fortæller:

Det, vi vil med livshistorierne, er at levere historier videre, så vores borgere med demens kan blive mødt som de mennesker de er, også når de ikke længere har et sprog eller selv kan fortælle, hvad de ønsker. Vi gør en dyd ud af at samle på personlige historier og billeder og gøre dem synlige, så vi er sikre på, at kærligheden og respekten flytter med, når borgeren flytter i plejebolig.

Plakat sætter den gode samtale i gang

En plakat med de indsamlede billeder og data om f.eks. interesser, historier at samtale om og navne på de tætteste relationer udgør slutproduktet i Skovvangs indsamlingsproces. Plakaten bliver hængt op i den ældres plejebolig, så den kan ses af alle, også skiftende afløsere og praktikanter, som nu kan glæde de ældre ved at tale om de ting, der betyder og har betydet noget for den enkelte.

Majken Frøslev fra daghjemmet Skovvang forklarer:

Der er typisk mange medarbejdere forbi en borgers plejebolig i løbet af en dag, og det er ikke altid, at alle kan huske og dermed tale om borgerens børn, deres alder eller vigtige årstal. Det kan skabe frustration hos den demente borger. Med Rudersdal Livshistorier reddes de vigtige historier i land, mens tid er. Det er tydeligt, at det giver vores ældre borgere livskvalitet, at vi kan tale til dem ud fra deres personlige fortælling og deres vigtige stunder.

Har fået større frihed

Foreløbig er 5 plakater færdige, mens 20 er i proces. Initiativet der sikrer, at vigtig viden ikke går tabt i overgangen mellem daghjem og plejebolig ligger fint i tråd med Rudersdal Kommunes generelt øgede indsats for at sætte de ældres behov og trivsel i fokus ved at nedbryde administrative og organisatoriske barrierer i plejen. Pr. 1. januar i år har kommunalbestyrelsen givet netop Frydenholm, herunder Skovvang, og 6 andre af kommunens bo- og plejecentre større selvstændighed.

Afdelingsleder på Frydenholm Nina Bendik-Poulsen forklarer:

Med den ny højere grad af organisatorisk frihed kan vi sætte borgeren mere i centrum. Vi har f.eks. fået mulighed for at bytte vagter dagcenter og plejecenter i mellem. Vores personale på plejecentret kan tage vagter på daghjemmet af og til, så de ældre på forhånd og i god tid inden flytning lærer personalet i deres kommende hjem at kende. Omvendt kan den enkelte ældre ’låne’ en medarbejder fra daghjemmet med til plejeboligen nogle dage, når de flytter ind, så de har trygheden ved et kendt ansigt i starten.

Nina Bendik-Poulsen fortæller, at det tættere samarbejde også har givet en stærkere relation mellem medarbejderne til glæde for borgeren og afslutter:

Vi har skabt en bro mellem os, som giver mulighed for at vi sammen kan tage mere hensyn til den enkelte borgers personlighed og situation. Vi har flyttet mange borgere før, men nu kan vi forholde os til, at vi ikke har flyttet lige præcis denne borger før, og hvad der er vigtigt for lige netop denne borger for at gøre overgangen så tryg som mulig. Borgeren skal være centrum i vores arbejde.

Værktøjet Rudersdal Livshistorier er udviklet sammen med firmaet Yoke for puljemidler fra Sundhedsstyrelsens projekt ’livshistorier’.