Boligsociale medarbejdere gør en forskel for fællesskabet

Andreas og Kirsten arbejder for bedre dialog, trivsel og tryghed i de almene boligselskabers områder som kommunens to nyansatte boligsociale medarbejdere.

Når de boligsociale medarbejdere Kirsten Signe Schmidt og Andreas Lønne Christensen møder op på deres lille kontor på Rønnebærvej i Holte, er de altid rustet til en meget afvekslende arbejdsdag. Kirsten og Andreas er først og fremmest boligselskabernes kontaktpersoner i kommunen og samtidig selskabernes indgang til kommunen, når det handler om konkrete beboere og boligsociale forhold.

"Vi er bindeleddet mellem kommunen, beboerne og de almene boligselskaber. Vi ved fx, hvem vi skal kontakte, hvis der er problemer med indeklima, støj eller huslejen. Derfor kan vi ofte forebygge, at mindre problemer udvikler sig til konflikter mellem de forskellige parter", forklarer Kirsten som er cand.mag. i Psykologi og Kultur- og sprogmødestudier med erfaring fra socialpsykiatrien, før hun kom til Rudersdal.

Formand for Gl. Holte Boligselskab, Claus Hjorting, er meget tilfreds med, at boligselskaberne nu har fået en entydig indgang til kommunen:

"Det er klart en lettelse, at vi ved, hvem vi skal have fat i, når der nogle gange opstår udfordringer med beboere. De boligsociale medarbejdere har samtidig været rundt og hilse på rigtig mange af vores medarbejdere i organisationen. Det letter dialogen betydeligt og er en forudsætning for et godt samarbejde", siger Claus Hjorting.  

Ankermænd og blæksprutter

I det daglige er Kirsten og Andreas også til stede i kommunens boligafdelinger og hjælper beboere med at løse sociale problemer, som vedrører boligen og boligfællesskabet. Arbejdet sker i tæt samarbejde med både frivilligorganisationer og kontaktpersoner fra boligselskabernes lokale afdelinger. Kontaktpersonen er som regel en ansat medarbejder, som kender boligafdelingen og ved meget om, hvad der sker i boligområdet. Også frivillige borgere, fra fx Venligboerne, har et indgående kendskab til beboere i boligområderne, som Kirsten og Andreas kan trække på.

En af de faste opgaver er indflytninger. Før boligaftalen blev indgået, kunne der for det enkelte boligselskab opstå udfordringer, når en ny lejer skulle overtage et lejemål. Det kunne fx handle om papirer, som lejeren ikke havde fået ordnet før indflytningen, fortæller Kirsten,

"Det kan være svært for en sårbar familie at få ordnet de mange papirer inden indflytning. Mangelfulde papirer eller manglende indbetaling af depositum kunne derfor tidligere koste boligselskabernes medarbejdere ekstra arbejde. I dag får vi besked fra kommunen, når en borger har fået tildelt en bolig. Herefter kontakter vi vedkommende og hjælper med at få papirerne på plads. Vi er også til stede på selve indflytningsdagen, hvor boligselskabet overdrager lejemålet. Når boligselskabets medarbejder er færdig, bliver vi for at høre, om den nye lejer fx har uafklarede spørgsmål. På den måde sparer vi boligselskaberne for ekstra arbejde og sikrer, at lejeren får en god start i boligen", forklarer hun.

Kaffe til konflikten

De boligsociale medarbejdere fungerer også som mæglere ved konflikter og uoverensstemmelser mellem beboere. Andreas er pædagog og har med 9 års erfaring i socialpsykiatrien godt kendskab til at mægle og fortæller om en episode, hvor en simpel mægling løste en nabokonflikt,

"Jeg blev kontaktet, fordi en person havde klaget over en nabofamilies støj. Jeg besøgte familien, hvor både børn og voksne var venlige og imødekommende. De virkede slet ikke som en støjende og larmende familie. Jeg besøgte derfor naboen, som havde klaget. Det viste sig, at han havde nogle problemer med sit helbred og i øvrigt kæmpede lidt med ensomhed. Jeg fik arrangeret, at han besøgte sin nabofamilie, hvor konflikten blev løst over kaffe og kage samt almindelig kendskab til hinanden. Siden har der ikke været nogen problemer i det naboforhold", fortæller Andreas.

"Det er ikke altid entydigt, hvor problemet opstår. Her handlede det mest om en person, som fik rigtig meget ud af at møde sine naboer ansigt til ansigt. Vi må derfor ofte gå lidt på opdagelse i beboernes verden i vores forsøg på at løse op for de konflikter og problemer, som kan opstå, når mange mennesker bor sammen", forklarer han.

Udvalgsformand: Gør en stor forskel for trivslen

Også formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune Birgitte Schjerning Povlsen er glad for, at indsatsen på det boligsociale område allerede viser positive tegn:

"Det betyder meget, at vi har to dedikerede medarbejdere med fokus på det sociale liv ude i boligafdelingerne. De kender kommunens forskellige afdelinger, de kender beboerne og kan sammen med dem afklare misforståelser og tidligt løse de forskellige problemer, der kan være. Det tror jeg på vil gøre en stor forskel for trivslen og trygheden i boligområderne", siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Fakta om den boligsociale indsats:

De boligsociale medarbejdere blev ansat som en del af boligaftalen mellem Rudersdal Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen, der blev indgået i begyndelsen af året.

De boligsociale medarbejdere er med til at fremme trivslen og trygheden i det lokale boligområder ved at støtte og hjælpe socialt sårbare borgere.

De arbejder i det daglige med:

  • Ind- og fraflytninger
  • Nabokonflikter
  • Husorden, herunder sociale spilleregler, indeklima, vedligeholdelse af boligen og støj
  • Huslejerestancer
  • Bekymringshenvendelser

Se folder om den boligsociale indsats i Rudersdal Kommune: Mere trivsel i boligområderne