Spring til indhold

Børnehuset Bøgehøjen har fået sit eget bibliotek

I Børnehuset Bøgehøjen kan pædagoger, børn og forældre nu læse og låne bøger på bedste biblioteks-maner. I et samarbejde med Dagtilbudsområdet og Rudersdal Bibliotekerne har børnehuset nemlig indrettet et rum med nyindkøbte børnebøger.

Fra klassiske eventyr til fantasifulde fortællinger, rim og remser, faglitteratur om insekter og ærlig realisme om hverdagen i børnehaven. Alle sammen genrer af børnebøger, der er at finde i Børnehuset Bøgehøjens nyindrettede bibliotek. Et tidligere depot har nemlig fået nyt liv og er nu indrettet med prikkede børnelænestole, madrasser og billeder på væggene. Og selvfølgelig reoler fyldt med børnebøger.

Og det nye børnebibliotek er noget, som vækker stor glæde hos Bøgehøjen. Daglig leder Hellemille Elene Rasmussen fortæller:

Vi glæder os til at indgyde til gode vaner i henhold til læring og læsning sammen med Bøgehøjens børn. Med biblioteket har vi fået et læringsrum med mulighed for ro, fordybelse og arbejdet med dialogisk læsning, og vi giver alle børnegrupper mulighed for at benytte biblioteket i mindre grupper afhængigt af deres individuelle behov.

At fremme læseglæde og stimulere sprog

Det er Rudersdal Bibliotekernes børnebibliotekar Vibeke Lykke, der har stået for udvælgelsen af bøgerne i samarbejde med det pædagogiske personale i Bøgehøjen. I udvælgelsen af bøgerne er der lagt vægt på børnenes interesser, og derfor er der indkøbt bøger om mange forskellige emner og til forskellige aldersgrupper. Hun fortæller:

I Bøgehøjens bibliotek er der både skønlitteratur, faglitteratur, højtlæsning og pegebøger. Der er noget for enhver smag, da læselyst og læseglæde understøttes og stimuleres bedst, når børnene er med til at bestemme, hvad de gerne vil have læst højt eller måske sidde og udforske selv.

Birgitte Skov Lykke, pædagogisk konsulent på dagtilbudsområdet, supplerer:

Som dagtilbud kan vi være med til at vække børns interesse for litteratur og dermed stimulere deres sprog og fremme deres læseglæde. Der er nemlig store udviklingsmæssige perspektiver, når børnene fra en tidlig alder bliver fortrolige med bøger. Med det nye bibliotek kan vi gøre læsning og litteratur til en helt central del af børnene i Bøgehøjens hverdag.

Bøgerne kan lånes med hjem

Det er ikke kun børn og pædagoger i Bøgehøjen, der kan se frem til mange timers fordybelse i litteraturens verden. Også forældre er velkomne i biblioteket og kan sammen med deres børn låne bøgerne med hjem. På den måde kan viden og historier fra børnehaven og vuggestuen udvikles derhjemme sammen med forældrene. Iben Gjessing, der er mor til Karen og Solveig i Bøgehøjen, glæder sig også over det nye bibliotek:

Jeg synes, det er et fantastisk initiativ. På et tidligt tidspunkt bliver børnene præsenteret for bøger, som på den måde bliver en naturlig del af deres hverdag. Samtidig betyder det også, at vi som forældre får mulighed for at bruge noget tid sammen med børnene i deres nærmiljø, når vi sammen kan gå ind og låne bøger.

Og daglig leder Hellemille Elene Rasmussen glæder sig netop over, at biblioteket også er med til at inddrage forældrene i børnenes dagligdag:

Når børnene kan låne bøgerne med hjem, inddrages forældrene i de bøger og emner, som børnene er optaget af. Og vi oplever, at børnene glæder sig over at kunne vise og fortælle deres forældre om, hvad de læser, og på den måde inddrage dem i deres hverdag i børnehuset.

Fakta:

  • Bøgehøjens Børnehusbibliotek er en del af ”Det 4. bibliotek”, der er et alternativt bibliotekstilbud uafhængigt af det klassiske fysiske bibliotek.
  • Med Det 4. bibliotek kommer biblioteket ud i hele kommunen og tilbyder alle borgere formidling uden for bibliotekets fysiske rammer. Læs mere om det 4. bibliotek her.