Spring til indhold

Børnehuse forbereder sig til vinteren

Kommunens børnehusene er lige nu ved at ruste sig til – og forberede – vinterens komme i en tid med corona.

Vinteren har meldt sin ankomst, og det kalder på en skærpet opmærksomhed på hygiejne og corona-retningslinjer. Det er nemlig ikke længere ligeså nemt at planlægge den pædagogiske praksis udendørs, når temperaturerne falder. Derfor har Børne- og Skoleudvalget på et udvalgsmøde onsdag den 10. november drøftet, hvordan børnehusene kommer godt igennem en vinter, hvor der skal være ekstra opmærksomhed på corona-retningslinjerne, og hvor der samtidig skabes nogle gode rammer for børn og personale.

Opsætning af telte

Rudersdal Kommune anbefaler fortsat, at børnehusene er så meget ude, som det er muligt, da det er nemmere at holde afstand, og at smittespredning dermed mindskes. For at imødekomme anbefalingen, vil der blive opsat telte i både kommunale og selvejende børnehuse. Formand for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V), siger:

”Når børn og personale så vidt muligt skal opholde sig udenfor, har børnehusene behov for telte, hvor de kan gå i ly. Vi afventer derfor accept på opsætning af udlejningstelte i 22 børnehuse, som i løbet af de kommende uger bliver opsat. Med teltene kan børnehusene omdanne udearealer til ekstra opholdsrum og modtagestationer i forbindelse med aflevering og afhentning. I de børnehuse, hvor det ikke er muligt at sætte et udlejningstelt op, indkøbes pavilloner, som børnehusene kan sætte op og tage ned dagligt.”

Udover telte og pavilloner modtager børnehusene også ekstra midler til personaletimer, rengøring og indkøb til vinterforanstaltninger, som husene kan anvende til lyskæder, flyverdragter til personalet eller andet relevant.

Børnehuse vil have forskellige løsninger

Børnehusene er lige nu i gang med at forberede, hvordan de bedst efterlever myndighedernes anbefalinger, når temperaturerne falder. Og husene vil ikke nødvendigvis have de samme løsninger.

”Alle børnehuse er forskellige i forhold til både børneantal, lokalitet og fysiske rammer. Derfor vil husene heller ikke have de samme løsninger på, hvordan anbefalingerne bedst håndteres. Gældende for alle børnehuse er, at de efterlever myndighedernes anbefalinger, og de gør alt, hvad de kan, for at tilbyde børnene en genkendelig og tryg hverdag”, udtaler Daniel E. Hansen.

Vidensdeling og idégenerering

Ifølge udvalgsformanden er personalet proaktive af både pædagogisk og praktisk karakter, og derfor er alle børnehuse også blevet bedt om at byde ind med konkrete idéer til, hvordan de bedst kommer igennem vinteren.

”Vi har sendt et spørgeskema ud til alle daglige ledere, og vi har på den baggrund modtaget et væld af gode og kreative erfaringer, idéer og input til, hvordan børnehusene kommer godt igennem vinteren”.

Alle idéer er samlet i et idékatalog, der er sendt ud til alle børnehuse. Heri er der blandt andet forslag til, hvordan legepladsen kan laves om til et ude-inderum ved hjælp af eksempelvis gamle krybberum. Der er idéer til, hvordan et godt forældresamarbejde opretholdes, når forældrene ikke kommer ind i børnehuset. Og der deles gode erfaringer om organisering af personalet i en tid, hvor børnegrupperne skal være mindre, og afleveringen og afhentningen foregår anderledes.

”Personalet i vores børnehuse gør alle et fantastisk stykke arbejde. Det er vores forhåbning, at børnehusene lader sig inspirere af hinanden og bruger hinandens erfaringer, idéer og kreative løsninger”, afslutter udvalgsformanden.