Børn leger med robotter, programmering og teknologi

Børnehuse i Område Hestkøb er en del af et teknologiprojekt. I juni mødtes de til teknologifestival.

BlueBot, Dash og Sphero - den digitale udvikling har skabt et helt nyt sprog, og børns virkelighed er i dag fuld af teknologi. Derfor igangsatte Dagtilbudsområdet og Område Hestkøb i januar et teknologiprojekt, der undersøger og udvikler børns produktive og kreative aktiviteter gennem leg med forskellige teknologier. I juni mødtes børn og voksne fra børnehusene til teknologifestival, hvor der blev erfaringsudvekslet, leget, eksperimenteret og udforsket videre.

En ny virkelighed fuld af teknologi

Med udgangspunkt i at vi lever i en verden fuld af teknologi, har børnehusene i Område Hestkøb de seneste 4 måneder leget med bippende, mobile robotter og elektronikdimser. De er alle del af et teknologiprojekt, der skal tage hånd om børnenes digitale dannelse gennem en producerende og kreativ tilgang til teknologi. Alle 6 børnehuse har fået forskellige kasser med teknologier, der lægger op til, at børnene er skabende og kreative i deres leg.

Teknologifestival for børn og voksne 

Green Screen, iPads, elektroder og små lysende robotdyr, der kommer susende henover gulvet, fyldte Store Sal i Birkerøds Administrationscenter, da børn og voksne fra Område Hestkøb var inviteret til teknologifestival. Her skulle børnehusene erfaringsudveksle og præsentere, hvad de har arbejdet med af teknologier de seneste måneder. Et af de børnehuse, der har taget det digitale legetøj i brug, er Børnehuset Bistrup Have. Her flyttede blandt andet en flok bippende billeformede robotter ind for 4 måneder siden. Og det har været til stor glæde for børnene, lyder det fra daglig leder, Pia Pedersen:

 - Børnene har bare kastet sig ud i det, de har været undersøgende i forhold til at programmere, og så har de lært at være nysgerrige på ny teknik.

Børnene er producenter. Pædagogerne skaber rammerne

Til festivalen blev det gjort klart, at det er børnene, der har været producenterne i alle børnehuse. Pædagogerne har skabt rammerne for, at børnene kunne lege, være kreative og eksperimenterende. Og de har stillet sig til rådighed, når børnene havde brug for det. Ifølge Pia Pedersen har pædagogerne også lært noget:

- Vi pædagoger har fundet ud af, at ny teknologi ikke er farlig. Børnene er gået foran og har vist os vejen frem. Det har været meget lærerigt og vi er helt sikkert – ligesom børnene – også blevet mere nysgerrige på den nye teknologi.

Festivalen blev afsluttet ved, at de 6 børnehuse byttede kasser og således tog hjem med ny teknologi. Alle børnehuse vil derfor fortsætte legen med de små programmerbare maskiner.

Om teknologiprojektet

Teknologiprojektet i Område Hestkøb er blevet til med støtte fra Rudersdal Kommunes teknologipulje. Formålet med puljen er at understøtte, at Rudersdal Kommune er blandt de digitalt førende kommuner, og hurtigt tager teknologier i brug og kobler dem til løsning af kerneopgaven.