Bobler i Usserød Å – men ingen fare på færde

Lige nu kan man i starten af Usserød Å se et lidt usædvanligt syn, nemlig en masse sæbebobler, som skyldes et uheld med udslip af sæbe.

Sæben er ved et uheld kommet i kloakken og derfra videre til rensningsanlægget ved Sjælsø, hvorefter det nu er meget synligt i åens vand.

Beredskabet omkring Usserød Å Samarbejdet har grebet hurtigt ind og åbnet slusen ved Sjælsø, således at udledningen i vandet er blevet fortyndet så meget som muligt. Samtidig lægger Beredskabet flydespærrer ud nedstrøms for at holde skummet tilbage.

Åbningen af slusen betyder, at der nu igen kan lukkes vand ud fra renseanlægget - dog i mindre mængde end normalt og naturligvis styret i forhold til, at koncentrationen af stoffet i vandløbet skal ned på et niveau, hvor der ingen toksisk effekt er i vandløbet.

Desværre er det en højtskummende sæbe, og derfor er der en del skumdannelse i åen, selv om koncentrationen er lav og derfor helt ufarlig.