Bliv hørt: Forslag til revideret Ældre- og værdighedspolitik

Høringssvar skal indsendes senest den 17. august.

Vi har sendt et forslag til en revideret Ældre- og værdighedspolitik for Rudersdal Kommune i høring:

Forslag til en revideret Ældre- og værdighedspolitik

Høringssvar skal fremsendes til Ældreområdets fællespostkasse: aeldre@rudersdal.dk, att. Dorte Knudsen senest den 17. august 2018 kl. 12.

Herefter vil Ældreområdet samle jeres kommentarer og forslag til brug for drøftelserne i Social- og Sundhedsudvalget den 12. september 2018, Økonomiudvalget den 19. september 2018 og Kommunalbestyrelsen den 26. september 2018.

Særligt vedrørende Ældre- og værdighedspolitikken

Social- og Sundhedsudvalget samt Kommunalbestyrelsen har på møder i juni 2016 godkendt Ældre- og værdighedspolitik i Rudersdal Kommune. Den gældende Ældre- og værdighedspolitik er udarbejdet i forbindelse med udmøntning af værdighedsmilliarden på Finanslov 2016. Udarbejdelsen pågik i en længere proces i samarbejde med Seniorrådet og øvrige relevante parter, samt i overensstemmelse med de øvrige politikker i ældreplejen, herunder Borgerdialogpolitikken. 

Ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, skal Kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode, det vil sige i 2018, vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. 

I bekendtgørelse for værdighedspolitikker for ældreplejen er det præciseret, at værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje. Politikken skal understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte borger: 
1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende

Området ’Pårørende’ er nyt i forhold til den tidligere bekendtgørelse og dermed det grundlag den gældende Ældre- og værdighedspolitik hviler på. Der har altid i Rudersdal Kommune været fokus på pårørendesamarbejdet, og området er allerede i et vist omfang indarbejdet i den gældende Ældre- og værdighedspolitik.
Pårørendesamarbejdet kan fremstå endnu tydeligere, og det er således indarbejdet i den reviderede Ældre- og værdighedspolitik. Alle ændringer er markeret med rødt.