Bjørnekloen svinder, men kræver stadig en indsats

Både kommunen og de private lodsejere er blevet bedre til at bekæmpe bjørnekloen de seneste år, men vi skal stadig holde fast i den effektive indsats. Og det er lige nu, du har pligt til at gribe spaden.

Kæmpebjørneklo er et problem for planter og dyr i den danske natur, fordi den er invasiv og trænger de hjemhørende planter væk. Den er også et problem for mennesker pga. af saften, der kan give alvorlige forbrændinger på huden.

Så er det godt, at indsatsen for at bekæmpe bjørneklo på kommunens arealer går den rigtige vej: Fra 2013-2017 er der blevet væsentligt færre planter i de kendte bestande. Samtidig påtager flere private grundejere sig opgaven med at bekæmpe på egen grund.

Det fremgår af en status til Miljø- og Teknikudvalget, der på sit seneste møde besluttede at sende en opdateret udgave af ”Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo 2014-2023” i otte ugers høring fra 20. april til 15. juni.

God dialog med grundejerne

En god dialog med borgere, som har bjørneklo på deres grund, er et vigtigt element i bekæmpelsen på de private arealer. Heldigvis lever langt de fleste op til deres pligt og kan se det fornuftige i at bekæmpe bjørneklo så tidligt som muligt, så problemet ikke vokser.

- Det er glædeligt at konstatere, at udviklingen går den rigtige vej, og at den målrettede indsats mod bjørneklo dermed bærer frugt, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller (B). Samtidig er det positivt, at private lodsejere i stigende omfang er deres ansvar bevidst.

Kommunen kan bekæmpe bjørneklo for ejerens regning
En ny bekendtgørelse om bekæmpelse af bjørneklo giver kommunen mulighed for at bekæmpe bjørneklo på ejerens regning og er dermed med til at sikre en endnu mere effektiv bekæmpelse.

Tid til at bekæmpe bjørneklo

  • 1. bekæmpelsesfrist: 1. maj - skal første bekæmpelse være sket på alle arealer med kæmpebjørneklo
  • 2. bekæmpelsesfrist: 15. juni - skal alle arealer med kæmpebjørneklo være bekæmpet effektivt
  • 3. bekæmpelsesfrist: 1. august - skal den opfølgende bekæmpelse af kæmpebjørneklo være afsluttet

Kommunens indsats mod bjørneklo

I vore naturområder i både Vaserne og i Maglemosen, samt arealerne ved Sjælsø, fører vi en intensiv indsats med afgræsning med får- og kreaturer. Disse arealer formoder vi stadig bærer stor frøpulje, som kan blomstre op hvis ikke den effektivt gnaves ned af dyreholdernes dyr.

Vore fokusområder er i særlig grad på de større åbne naturarealer:

  • Maglemosen: På de ryddede arealer formår dyrenes græsning også at holde den invasive gyldenris nede, så vi forhåbentlig over en årrække kan formå at genskabe nogle varierede engarealer.
  • Vaserne: Her dukker der stadig enkeltstående bjørnklo op, i de ofte svært tilgængelige våde arealer, men overordnet set har vi her en positiv udvikling.
  • Sjælsøområdet: Langs vandkanten, og i våde områder, har vi i år lagt en stor indsats, så her er vi særligt opmærksomme.

Rudersdal Kommune anbefaler opgravning som den mest effektive metode til at bekæmpe bjørneklo. På denne måde reducerer man genvæksten af bjørneklo med ca. 90 pct.

Opgravning kræver dog tre årlige runder for at være effektiv.

Få gode råd på rudersdal.dk/indsatsplan-bjoerneklo