Birkerødborgere kan tjekke om huset er bevaringsværdigt

Et forslag til kommuneplantillæg, der udpeger de bevaringsværdige bygninger for den tidligere Birkerød Kommune, er nu på plads.

Kommuneplantillægget, der udpeger de bevaringsværdige bygninger i den tidligere Birkerød Kommune, er sendt i høring, og de borgere, der ejer en bevaringsværdig bygning, modtager et brev med nærmere information om høringen. Kommunens øvrige borgere og alle interesserede kan se den nye registrering digitalt via kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk/hoering.

-       At dit hus er registreret som bevaringsværdigt, vil jeg opfordre til, at man tager som en gave og en gevinst. Vi bor i en meget smuk kommune med mange bevaringsværdige huse. Med registreringen kan vi alle være med til at styrke og bevare de arkitektoniske kvaliteter i bymiljøet, siger udvalgsformanden. Jeg møder rigtig mange borgere, som dagligt påskønner de store kvaliteter og bevaringsværdier, vi har i mange af vores bymiljøer. Det er min opfattelse, at indsatsen for at bevare huse med god arkitektur og byggeskik er mere aktuel end tidligere, da mange bygninger i disse år rives ned. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer de væsentligste bevaringsværdier for fremtiden, siger formanden for Byplanudvalget i Rudersdal Axel Bredsdorff.

Alle bygninger i Birkerød er blevet registreret gennem en årrække og er vurderet efter en ensartet metode, der fastlægger bygningers bevaringsværdi. En lignende registrering, blev tilbage i 1990’erne foretaget for den tidligere Søllerød Kommune. Det fører i sidste ende til en samlet registrering af alle bevaringsværdige bygninger i Rudersdal Kommune – en samlet database, der både kommer til at indgå i kommuneplan 2017 og som har været et mål i den arkitektur- og bevaringspolitik for kommunen, der netop er vedtaget.

-       Registreringen og kvalitetssikringen af kommunens bevaringsværdige bygninger har været længe undervejs, men nu kan vi præsentere det samlede resultat i form af en digital løsning, som giver overblik og samtidig foto og oplysninger om den enkelte bygning. Når den samlede database er på plads for hele kommunen får vi et digitalt værktøj med de oplysninger, du har brug for om dit hus, især når du skal købe eller sælge, siger Axel Bredsdorff.

Fakta om bevaringsværdige huse og kommuneplantillægget:

  • Læs mere om, hvad det betyder at eje et bevaringsværdigt hus på www.rudersdal.dk/bevaringsvaerdige-bygninger
  • Når et hus er registreret med bevaringsværdien 1-3, og er optaget i kommuneplanen som bevaringsværdigt, kan det ikke rives ned uden, at der har været en særlig høring om sagen. Som hovedregel rives bevaringsværdige bygninger ikke ned, med mindre der er væsentlige hensyn, der skal tages.
  • Bevaringsværdige bygninger kan udpeges i lokalplaner, der på den måde sikrer, at bygningerne ikke kan til- og ombygges, eller på anden måde ændre facadeudtryk uden, at kommunen har godkendt projektet.
  • Alle, der har fået et hus udpeget som bevaringsværdigt i det tidligere Birkerød bliver der taget direkte kontakt til.
  • Kommuneplantillægget er nu sendt i otte ugers høring. Se det og find data på huset på www.rudersdal.dk/hoering. - Gælder huse i det tidligere Birkerød Kommune. Registreringen for den tidligere Søllerød Kommune er indarbejdet i Kommuneplan 2013, og det forventes, at man kan søge i databasen på samme niveau for Søllerøddelen i forbindelse med Kommuneplan 2017.