Bibliotekerne er klar med nye, stærke online fællesskaber, hvor vi kan være ”sammen hver for sig”

På Rudersdal Bibliotekerne er man i fuld gang med at udvikle nye tiltag, som understøtter kommunens nye biblioteksstrategi ”Sammen om biblioteket” og de fem vigtigste, strategiske indsatsområder, og det arbejde stopper ikke på trods af en ny ”corona-virkelighed” - tværtimod.

Man kan desværre fortsat ikke komme på biblioteket, som mange efterhånden savner rigtig meget. Både bøgerne i sig selv, de hyggelige rammer og følelsen af fællesskab, der opstår, når mennesker mødes. Men der sker alligevel meget, også i forhold til fællesskabet.

Bibliotekschef Maria Nielsen Westbrook forklarer:

Demokrati og fællesskaber” er ét af vores kerne-indsatsområder, og det har vi skarpt fokus på. I særdeleshed fordi vi lige nu og måske i en længere periode fremadrettet ikke kan være fysisk sammen med borgerne helt på samme måde, som vi plejer. Her er det så vores opgave at finde nye veje til fælleskaber.

Nye veje til fællesskaber, der styrker mental sundhed og forebygger ensomhed

For at lette afsavnet til bibliotekets rammer og ensomheden, starter Rudersdal Bibliotekerne nye online læseklubber- og fællesskaber for både børn og voksne, og de er klar med live-streaming af forfatterforedrag.

Vi har som bibliotek en vigtig opgave i bl.a. at bidrage til mental sundhed, imødegå ensomhed og hjælpe både vores sårbare og vores ældre borgere til fortsat kan være del af fællesskaber. Også selv om det betyder, at vi en tid endnu er ”sammen hver for sig”, siger Maria Nielsen Westbrook og tilføjer, at ”Børn og læsning” er et andet af Rudersdal Bibliotekernes indsatsområder, som via corona-krisen også har fået et ekstra opmærksomheds-spor:

Vi havde netop startet det nyt, stærke læseinitiativ ’Book din personlige børnebibliotekar’ dagen før statsministerens pressemøde 11. marts, hvor alle folkebiblioteker jo blev lukket. Men vores børnebibliotekarer Julie Frost og Signe Johansson Jørgensen har i stedet fortsat dialogen med forældrene på mail og telefon, og det er fortsat muligt at skrive til de to og aftale en snak om sit barns læseniveau og ikke mindst læselyst.

Det er faktisk kun blevet mere aktuelt nu, hvor forældre i endnu højere grad er involveret i hjemmeundervisning og læsning. Derfor kan man alle hverdage fra 27. april ringe til en børnebibliotekar ml. kl. 13-16, fortæller Maria Nielsen Westbrook.

Hun tilføjer, at biblioteket også står klar med hjælp til studerende, som skal i gang med eksamenslæsning. Har man fx brug hjælp til litteratursøgning til opgaver, kan man sende en mail til biblioteket og aftale tidspunkt for vejledning.

Online læseklubber for børn og voksne og livestreaming af forfatterinterview

Blandt nogle af Rudersdal Bibliotekernes helt nye tiltag er bl.a. online-læseklubber for både børn og voksne med guidet fælleslæsning, debat, bogtips, refleksion og hyggesnak, som faciliteres af hhv. bibliotekets børnebibliotekarer og voksenlitteraturformidlere.

I denne uge bliver Signe Johansson Jørgensens faste ”Bogklub for børn” forvandlet til den nye ”Online bogklub for børn”.

Mandag 27. april starter ”Novellelæseklubben”, der ellers plejer at mødes på Hovedbiblioteket, i et nyt format som ”Online fælleslæsning”. Bestyrerne er fortsat Anette Brinkløv og Cæcilie Helmer Madsen, begge litteraturbegejstrede bibliotekarer og formidlere, der sammen med læseglade borgere vil dele tanker og litteraturoplevelser.

”Debatklubben” med bibliotekar og formidler Preben Hindberg som tovholder vil også gå i luften om kort tid, så samfundsaktuelle emner og litteratur fremover kan debatteres i et fælles online forum.

Flere tematiske online bogklubber er på vej, så der vil være noget for enhver smag og helt nye muligheder for at være med i givende fællesskaber, der udspringer af forskellige interesser, siger Tania Schwartz, leder af Oplevelser, formidling & It. Hun garanterer også, at borgerne igen inden længe kan opleve forfatterforedrag og spændende arrangementer hos Rudersdal Bibliotekerne:

Vi arbejder allerede nu på højtryk med nye kreative måde at formidle og afholde arrangementer på allerede her i foråret og fremadrettet i efteråret, hvor vi bl.a. streamer live, og hvor borgerne på andre måder kan møde forfattere og foredragsholdere virtuelt. Det gør vi både for at løfte vores digitale indsats generelt – og for at sikre, at vi kan byde på masser af oplevelser for borgerne, selv hvis vi pga. corona fortsat må arbejde med et forsamlingsforbud.

Information om nye onlinebogklubber, live-streaming af forfatterarrangementer mm. lægges i den kommende tid op på rudbib.dk.