Bibliotekerne åbner igen fredag og lørdag aften

Det er nu igen muligt at benytte sig af bibliotekerne i Birkerød og Vedbæk i den ubemandede åbningstid fredage og lørdage.

Rudersdal Bibliotekerne åbner igen for adgang i den ubemandede tid fredage og lørdage på deres afdelinger i Birkerød og Vedbæk. Baggrunden er, at bibliotekerne har haft færre henvendelser angående unges uhensigtsmæssige adfærd i den periode, hvor den ubemandede adgang har været begrænset. 

Bibliotekerne har siden februar 2018 haft et godt og tæt samarbejde med Ung i Rudersdal ved SSP og det opsøgende gadeteam. Gadeteamet i Birkerød starter deres vagter på Hovedbiblioteket og runderer på alle vagter, ligesom der har været et særligt fokus på Vedbæk Bibliotek.  

Nye rammer til de unge

I efteråret oplevede man, at enkelte unge brugte bibliotekerne til ’fest og ballade’, særligt i aftentimerne op til og i weekends på de selvbetjente biblioteker. På den baggrund, og med udgangspunktet i de aktuelle besøgstal i den ubemandede åbningstid på Hovedbiblioteket i Birkerød og Vedbæk Bibliotekscenter, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i november 2018 at lukke for den ubemandede adgang fredage og lørdage i tidsrummet kl. 18-22. 

Nu forsøger man at åbne op igen, men da det ser ud til, at de unge behøver ”et sted at gå hen” i dårligt vejr, vil kommunen imødekomme dette med nye tiltag. Ung i Rudersdal vil i efteråret, vinteren og foråret skabe rammer til de unge i Birkerød på de angivne tidspunkter samt generelt etablere rammer til unge i Vedbæk.