Betaling af 1. rate af ejendomsskatten 2019 sker via to opkrævninger

Opkrævning af ejendomsskatten for 1. rate 2019 er udsendt på to opkrævninger. Begge opkrævninger skal betales.

Ejendomsskatten for 1. rate 2019 er udsendt på to opkrævninger. Den ene opkrævning vedrører grundskyld og den anden opkrævning vedrører renovation, rottebekæmpelse m.m.

Begge opkrævninger skal betales.

I alt svarer de til det beløb, der står på ejendomsskattebilletten, ekskl. evt. opkrævede renter.

Hvis du er tilmeldt Betalingsservice, sker betalingen automatisk.