Bedre sikkerhed i travl rundkørsel

En række forbedringer skal gøre rundkørslen ved Hørsholm Kongevej / Brådebæk til en mere tryg oplevelse for især de mange cyklister, der krydser Kongevejen i myldretiden.

Som det vigtigste etableres en hævet flade på Hørsholm Kongevejs nordlige ben. Den skal sørge for, at bilisterne sænker farten på vej ud og ind af rundkørslen. Hastigheden sættes ned til 40 km / t, hvilket markeres med skilte.

Samtidig ændres vigepligten, så cyklisterne nu skal holde tilbage for bilerne, når de vil krydse Kongevejen. Det skal øge trygheden, især for de cyklister, der krydser Kongevejen mod øst mod Ubberødvej.

Endelig rykkes selve det sted, hvor cyklisterne krydser Kongevejen, længere tilbage, og den hævede flade giver dem samtidig et sted at vente. Det nuværende fodgængerfelt og midterhelle ændres også til en regulær fodgængerovergang med fortovsfliser som ekstra markering.

Arbejdet på rundkørslen begynder i år

- Trafiksikkerhed er og bliver vores allervigtigste indsatsområde, og derfor er jeg glad for, at vi kan samarbejde med Vejdirektoratet om at gøre et af de centrale trafikknudepunkter i kommunen mere tryg for de bløde trafikanter, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget, og fortsætter:

- Vi er først og fremmest meget tilfredse med, at der etableres en mere sikker krydsning af Kongevejen for cyklister. I det videre arbejde med projektet, vil vi gerne drøfte med Vejdirektoratet, om der er mulighed for yderligere hastighedsdæmpende tiltag ved den sydlige frakørsel fra motorvejen mod rundkørslen, slutter Court Møller.

Rundkørslen er skolevej for børn i Ubberød og Brådebæk til både Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen, og ændringerne sker på baggrund af en række henvendelser fra borgere om, at rundkørslen er utryg.

Man forventer, at arbejdet på projekt rundkørsel, som gennemføres af Vejdirektoratet, begynder i år.