Spring til indhold

Beboere og medarbejdere på plejecentre har fået den første vaccine mod corona

Vaccinationen af beboere og medarbejdere på plejecentre og midlertidige pladser i Rudersdal forløb godt og helt efter planen.

Region Hovedstadens udkørende vaccinationsteam ankom tirsdag den 5. januar kl. 16 til Rudersdal, og de sidste vaccinationer på plejecentrene blev gennemført onsdag formiddag den 6. januar på Pleje- og døgngenoptræningscenter Hegnsgården i Nærum. I alt ca 900 borgere og medarbejdere er nu blevet vaccineret med det første stik. Hvert vaccinationsteam har opholdt sig ca 3 timer på det enkelte center, hvor der blev vaccineret straks efter klargøring af vaccinerne.

Vaccinationerne er forløbet godt og helt efter planen på samtlige centre. Vaccinationerne blev foretaget af personale fra almen praksis, mens medarbejdere fra plejecentrene deltog i at koordinere forløbet, herunder blandt andet sikre at beboerne var klar til vaccination.

92-årige Nanna Marente Jensen blev vaccineret tirsdag den 5. januar som den første på Skovbrynet Plejeboliger.