Bæredygtig renovering af Rudersdals skoler

Coronakrisen har betydet en fremrykning af en række byggeprojekter i kommunen, heriblandt på skolerne i Rudersdal, som nu renoveres bæredygtigt for i alt 13,7 mio kr. allerede i år.

Det er både en indvendig og udvendig fornyelse på skolerne, som er på vej. Den indvendige vedligeholdelse af skolerne består af renovering og udskiftning af linoleumsgulve, maling af klasserum og gangarealer. På flere skoler vil låse, døre og dørpumper også blive udskiftet. Som en del af kommunens mål om reduktion af energiforbrug udskiftes en del af den indvendige belysning til lamper med lavere energiforbrug.

En række af skolerne vil få lagt ny asfalt på skolers udearealer og p-pladser, hvor belægningerne trænger mest. De mest trængende steder er parkeringspladserne ved Rude Skov skole (både matrikel Høsterkøb og Sjælsø), Holte Skole (matrikel Grünersvej) og Ravnholm Skole (matrikel Nærum). Derudover trænger rundkørslen ved Søholmskolen (matrikel Bistrup) og arealer langs nordsiden af Trørødskolen til ny asfalt.

Bæredygtig renovering af haltag

Derudover får idrætshallen på Rude Skov skole (matrikel Sjælsø) nyt tag og der sættes 600m2 solceller op, og inde i hallen sættes der energibesparende LED-belysning op.

Projekterne igangsættes og afsluttes i 2020.

- Jeg er meget glad for, at fremrykning af byggeprojekterne også gavner skolerne, siger formand for Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal Kommune Daniel E. Hansen. Det er både indvendigt og udvendigt, at kommunens skoler nu får en tiltrængt renovering både med nyt gulv, ny belysning, maling og også et nyt energirigtigt tag på Sjælsøafdelingens hal, siger Daniel E. Hansen.

Beslutningen taget på opfordring fra regeringen

Regeringen har pga. coronakrisen besluttet at frisætte kommunerne fra det aftalte anlægsloft. Kommunen får dermed mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer, der alligevel skulle være udført de kommende år.

Læs mere om Tredje bølge af fremrykning af bygge- og anlægsprojekter