Spring til indhold

Ansøgning om kunst- og naturgræsbaner og anlæg for sommersæsonen 2022

Nu udbyder vi sommersæsonen 2022 på kunst- og naturgræsbaner. Sommersæsonen går fra uge 14 til uge 42, det vil sige fra den 5. april til den 16. oktober 2022.

Ansøgning

FODBOLD

Hver forening ansøger om tid ved at udfylde felterne ”antal medlemmer” i vedlagte ansøgningsskema (excel ark). I skal skrive antallet på det forventede antal medlemmer pr. årgang.

De gule felter udfyldes blot med ja eller nej. Husk også at skrive foreningens navn i feltet ” Indsæt foreningens navn her.”

Ansøgningskema

Ansøgningsskema 2022 - sommersæson - fodbold

 

Atletik, petanque m.m

Du kan søge om baner til atletik, petanque mm via nedenstående ansøgningsskema:

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema atletik og petanque 2022

 

ANSØGNINGSSKEMAER

Det udfyldte ansøgningsskema returneres via lokalebooking@rudersdal.dk til Kultursekretariatet. Det vil lette os i behandlingen af ansøgningerne, hvis der i emnefeltet står; foreningens navn og ansøgning til sommersæson 2022.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 4. oktober 2021.

Fordelingsmøde onsdag den 24. november

Onsdag den 24. november afholdes der fordelingsmøde kl. 19:30 i Foreningshuset på Rudegaard Idrætsanlæg, Kongevejen 464-468, 2840 Holte.

Fordelingsmødet er placeret i forlængelse af brugerrådsmødet for Rudegaard, og der er fælles spisning kl. 19.00-19:30 for deltagerne fra begge møder. Giv gerne besked om, hvorvidt I ønsker at spise med.

Det er vigtigt, at din forening er repræsenteret med en person, som har kompetence til at tage beslutning om fordelingen på foreningens vegne.

Forslag til fordeling forventes udsendt omkring den 15. oktober.

Udvalgsbehandling og svar om fordelingen

Forslag til fordeling af baner for sommersæsonen 2022 bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget den 14. december 2021. Vi sender vi hurtigst muligt besked til alle ansøgere om den godkendte fordeling. Fordelingsskemaerne bliver også lagt på rudersdal.dk

Lokaleanvisningen vil derefter indtaste sæsonfordelingen i bookingsystemet.

Regler for tildeling

Ansøgning og fordeling af baner for sommersæsonen sker efter de gældende regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner i Rudersdal Kommune. Reglerne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 27. februar 2019. Se ”Regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbane”

Regler 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til udfyldelsen af din ansøgning eller de gældende regler, er du velkommen til at kontakte idrætschef Claus Madsen på clma@rudersdal.dk eller tlf. 72 68 56 84.