Alle har en aktie i den grønne omstilling

Borgere, virksomheder og kommune har alle et ansvar for at spare på energien. Det største energiforbrug og CO2-udledning sker nemlig i private husholdninger, virksomheder og transportsektoren.

En ny klima- og energipolitik, som netop er vedtaget i kommunalbestyrelsen, slår fast, at grøn omstilling er et fælles ansvar. Det er derfor afgørende, at husejere og virksomheder gør en indsats for at mindske deres eget energiforbrug.

Alle skal spille en rolle, men vi har forskellige handlemuligheder, og det lægger op til nye samarbejdsformer mellem borgere, virksomheder og kommune.

Se klima- og energipolitikken

Stort potentiale for virksomhederne

Rudersdal Kommune ønsker at facilitere og støtte en grøn omstilling ved at være sparringspartner for lokale virksomheder:

- Vi ved, der er en god gevinst for virksomhederne, hvis de optimerer deres energiforbrug, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget. Med grønne besøg og vejledning om fx energibesparelser vil vi gerne hjælpe lokale virksomheder med få en bæredygtig bundlinje som led i en grøn omstilling.

Aktuelt samarbejder kommunen med Skodsborg Kurhotel om mere energirigtige køkkener, hvor der både kigges på teknik og adfærd. Projektet er en del af Gate 21, et partnerskab i Region Hovedstaden mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for at accelerere den grønne omstilling.

Tilsvarende kan der ligge en gevinst i at sortere affald, som i nogle tilfælde kan sælges og i andre skal bortskaffes. Der vil i stigende grad være en bedre økonomi i at sortere og sælge den genanvendelige del af affaldet.

Aktuelt høster Rudersdal Kommune erfaringer med affaldssortering i tre forsøgsprojekter i Birkerød, Lille Sandbjerg og Nærum.

Kommunen tager sin egen medicin

Rudersdal Kommune går forrest og gør selv noget i de kommunale ejendomme. Det tidligere mål  om en 20 procents CO2-reduktion i årene 2009-2014 gennem energibesparelser endte med en reduktion på hele 23 procent.

Tempoet holdes, og nye politiske mål er sat. Efter det nye mål i klima- og energipolitikken vil kommunen i 2021 have reduceret sin egen udledning med yderligere 15 procent.

I de kommende år vil den konkrete indsats være rettet mod kommunens fredede rådhus i Holte og andre administrationsbygninger. Energibesparelserne kan betale sig – også økonomisk. Fra 2009 til 2021 vil kommunen investere 120 mio. kr., men høster i samme periode en besparelse på 145 mio. kr.

Fra 2022 vil kommunen grundet investeringerne årligt spare 18,5 mio. kr. på driften.