Spring til indhold

Aktiviteter til fællesskaber fik glæde af tilskud

13 ansøgere har i år søgt og fået glæde af sammenlagt 127.000 kr., som Rudersdal Kommune har fordelt til initiativer til sociale fællesskaber og forebyggelse af ensomhed. Muligheden for at søge tilskud til lignende aktiviteter i 2023 fortsætter.

En bred vifte af arrangementer og initiativer rettet til ældre borgere i Rudersdal, fik i år en økonomisk håndsrækning igennem Rudersdal Kommunes § 79 pulje.

 

Puljen giver foreninger, klubber, frivillige og andre, der iværksætter aktiverende og forebyggende tilbud, mulighed for at søge tilskud til aktiviteter, som fordeles efter § 79 i serviceloven.  

 

Kommunen fastlægger årligt rammen for, hvilke tilbud der kan søges tilskud til og var i år forbeholdt temaet ”Sammen med borgeren, forebyggelse af ensomhed og understøttelse af sociale fællesskaber”.

 

I alt 13 ansøgere herunder bl.a. Ældresagen i Rudersdal, Birkerød Stavgangsforening, Blixen Klub Rudersdal og Dansk Røde Kors - Søllerød afdeling, modtog tilskud til meget forskelligartede aktiviteter som fx Besøgstjenesten, foredrag om aktivt senior liv samt tilbud til ældre om naturmotion.

 

Puljens tema fra 2022 fortsætter ind i 2023, og baserer sig derfor på visionerne for social- og sundhedsområdet samt borgersamlingens anbefalinger i forhold til FN’s verdensmål.

 

Det betyder at fordelingen af puljen for 2023 prioriterer initiativer, som understøtter ”Sammen med borgeren” med fokus på egenmestring, samt forebyggende og sundhedsfremmende tiltag.  Det kan rent konkret være aktiviteter, som forebygger ensomhed og skaber nye sociale fællesskaber og møder mellem ældre borgere, som fx fællesspisning, foredrag, inspirationsmøder, musikcafé, fysiske aktiviteter eller udflugter. Aktiviteterne skal herudover være målrettet ældre borgere i Rudersdal Kommune og skal finde sted inden for kommunegrænsen. Ansøgningsfristen for at søge §79 puljen er den 1. nov.

 

Du kan se mere om puljen på siden: 

Foreninger og frivillige - søg tilskud