Aktiv indsats for unge rygere

Vi arbejder på at skabe helt røgfri miljøer for de unge, så de ikke bliver fristet til at ryge. Læs om indsatserne og se, hvad du selv kan gøre.

En ny undersøgelse blandt unge fra dette skoleår viser, at der er flere, der ryger dagligt i 9. klasse i Rudersdal, end der var ved den seneste undersøgelse for skoleåret 2015-16. Derfor arbejder kommunen på at få skabt helt røgfri miljøer, så de unge ikke bliver fristet til at begynde at ryge. Læs om indsatserne og se, hvad du selv kan gøre.

 

Tal med dit barn om rygning

Er dit barn begyndt at ryge, eller er rygning blevet populært i dit barns omgangskreds? Vi kan se i sundhedsundersøgelsen, at forældrenes holdning til rygning har stor betydning for, om deres børn bliver rygere.

43 procent af de børn, der ryger dagligt må gerne ryge for deres forældre, mens 82 procent af ikkerygerne ikke må ryge for forældrene. Det er derfor en god idé at tale med dit barn om rygning og tydeliggøre din holdning til tobaksforbrug.

 

Social pejling

Ung i Rudersdal arbejder med en indsats på 6.– 8. klassetrin, hvor de sætter fokus på social pejling som en metode til at forebygge rygning i folkeskolen. Du kan læse mere om SSP’s arbejde med social pejling på Ung i Rudersdals hjemmeside:

Ung i Rudersdal - SSP​ 

 

Skolen og Sundhedstjenesten

På skolen får de unge inspiration til at leve i et røgfrit miljø gennem Sundhedstjenesten.

På 8. klassetrin inviteres eleverne til foredrag med Chris MacDonald, der blandt andet taler om at forebygge at de unge overhovedet begynder at ryge.   

Elever på 6.og 9. klassetrin har sundhedsundersøgelser og samtaler med sundhedsplejersken og kommunallægen, hvor der bliver talt om rygning.

I Sundhedseksperimentariet på 9. klassetrin afprøver eleverne gennem små øvelser, hvilke konsekvenser, der er ved rygning. Her afprøver eleverne fx hvordan det er at have rygerlunger og de unge måler selv deres udåndingskapacitet.

 

Hvis der er mange rygere på en skole, tilrettelægger Sundhedstjenesten en særlig indsats i samarbejde med skolen.

Det er ikke tilladt at ryge på skoler ifølge Lov om røgfri miljøer fra 2012. Rudersdal Kommune deltager desuden i Sundhedsstyrelsens kampagne, der er undervejs.

 

Du kan læse mere om sundhedsprofilen her:

Udskolingsprofil 2016-17

Sundhedsprofil børn og unge i Rudersdal Kommune 2017​