Aflastning på vej til borgere med demens

I begyndelsen af november får pårørende til borgere med en demens-sygdom en ny og mere fleksibel mulighed for at blive aflastet, når det passer dem.

Det nye tilbud er blevet muligt, fordi Ældreområdet i kommunen har søgt om midler fra Folketingets såkaldte satspulje til projektet. Ansøgningen er blevet imødekommet og projektet er blevet tildelt 944.000 kr.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune Birgitte Schjerning er glad for de ekstra midler og de muligheder det giver:

- Vi ved, at det kan være vanskeligt at komme hjemmefra, når man har en ægtefælle med en demenssygdom. Mange vælger at blive hjemme i stedet for at tage afsted til aktiviteter, som man egentlig har brug for – for at koble af. Den nye satspulje giver os mulighed for at etablere tilbud til den demensramte, som giver den fleksibilitet og tryghed, der skal til for at aflaste den pårørende, siger Birgitte Schjerning Povlsen.

I projektet er der også afsat penge til indimellem at tilknytte for eksempel naturvejledere, danselærere og musikere.

Med ægtefællen i trygge rammer

Helt konkret er der tale om to tilbud. En klub om dagen for yngre borgere med en demenssygdom og et aflastningstilbud eftermiddag og aften til alle borgere med en demenssygdom. Dagtilbuddet eller klubben, som borgeren skal visiteres til, har lokaler i Kernehuset ved Vangeboskolen i Søllerød fra. kl. 9-14. Her er fysisk aktivitet, natur, kulturelle oplevelser og socialt samvær omdrejningspunktet.

Aftentilbuddet er et fleksibelt aflastningstilbud, som alle borgere med en demenssygdom kan deltage i. Den pårørende ved, at deres ægtefælle er i trygge rammer og kan på den måde nyde ’friheden’ til at gøre noget andet. Der er åbent to gange om ugen fra kl. 15-22 i Daghjemmet Frydenholm over for Rudegaard Stadion i Holte. Der er et ”drop-in tilbud” med mulighed for fysisk aktivitet, musik, dans, spisning og socialt samvær – men også for afslapning og ro.

Hvis du har lyst til at være frivillig, kan du læse mere her:

Tilbud til demente