Affaldsspanden siger nu selv til, når den er mæt

På samme måde som et menneske nok skal sige til, når sulten er stillet, vil de offentlige affaldsspande fremover også selv fortælle, når de er fyldt.

Små følere kan mærke, at der ikke længere er plads til mere affald, og en alarm går til Rudersdal Kommune, der kører ud og tømmer affaldsspanden.

En test i foråret på 125 affaldsspande har givet så gode erfaringer, at der nu skal sættes sensorer på alle offentlige affaldsspande. Den nye teknik afløser det hidtidige sms-system.

Udskiftningen vil ske over det næste halve års tid.

Som et yderligere skridt i digitaliseringen har kommunen købt en elektrisk komprimatorbil til affaldsindsamling. Udover at mindske CO2-udledningen reducerer bilen mængden af fysiske løft, da affaldet håndteres hydraulisk.

Endvidere er der mindre risiko for direkte fysisk kontakt med affaldet og dermed en minimering af smitterisiko og for at komme i kontakt med farligt affald som kanyler og skarpe genstande.

Initiativet hjælper således med at effektivisere affaldshåndteringen, samtidig med at det forbedrer arbejdsmiljøet for den enkelte medarbejder.

584 affaldsspande skal tømmes

Der bruges mange ressourcer på at holde kommunen ren, og tømning af affaldsspande er en væsentlig udgift. Derfor tænkes løbende i at optimere opgaven yderligere.

En registrering af de indsamlede affaldsmængder viser, at der indsamles ca. 12 ton småt affald om måneden. Rudersdal Kommune har 584 affaldsspande, som skal tømmes, langs veje, parker, strande, naturområder og indsamlingssteder for flasker og papir.

Desuden har kommunen 12 komprimator-affaldsspande med elektronisk overvågning. De er opstillet på steder, hvor der erfaringsmæssigt er store mængder affald.

- En god håndtering af affald er et afgørende element for oplevelsen af vores mange smukke omgivelser i Rudersdal, derfor hilser jeg de nye initiativer velkommen, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget. Ingen bryder sig om overfyldte affaldsspande, så det er glædeligt med flere gode skridt i den rigtige retning.

Ti pct. af affaldsspandene bruges næsten ikke

Den gennemførte test på 125 affaldsspande har vist, at cirka ti pct. af affaldsspande med sensorer - målt over hele perioden - ikke har været mere end fem pct. fyldte.

Det indikerer, at der ikke er behov for disse spande, der nu fjernes og i videst muligt omfang genanvendes på steder med større behov.

I den modsatte ende af skalaen har ti pct. af affaldsspandene haft behov for at blive tømt flere gange om ugen. I realiteten er dette tal formentlig større, da mange butikker har været lukket i perioden.

Der vil nu blive opsat enten større affaldsspande eller flere affaldsspande disse steder, så tømningsfrekvensen kan holdes på en gang om ugen.