Affald, energi og klima blandt lopper i Holte

Når lopperne på søndag 11. september mødes til Søllerød Loppemarked, er Rudersdal Kommune til stede for at snakke om affald, energi og klima.

Vi tager en særlig skraldevogn med, der kan indeholde forskellige affaldstyper.

Omdrejningspunktet for dialogen er en ny energi- og klimapolitik, der sætter rammen for, hvad borgerne, erhvervslivet og Rudersdal Kommune selv kan gøre for at spare på energien og belaste klimaet mindre.

På Søllerød Loppemarked kan man møde både Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget, og repræsentanter for forvaltningen, og borgerne kan komme med deres holdninger og tanker.

Forsøg med affaldssortering

Netop nu er affaldsområdet højaktuelt, da kommunen konkret skyder forsøg i gang med affaldssortering. Det sker i to parcelhusområder og et område med etagebyggeri, hvor beboerne skal begynde at sortere deres glas, metal, papir og plast i nye affaldsbeholdere med et rum til hver slags affald.

Beboerne får stadig tømt deres almindelige dagrenovation hver uge.

Forsøgene løber frem til sommeren 2017, hvorefter de skal evalueres og tjene som input til, hvordan man politisk ønsker at indføre affaldssortering i hele Rudersdal.

Med projekterne tager kommunen hul på at implementere regeringens ressourcestrategi og målsætningen om langt mere genbrug og tilsvarende mindre forbrænding. Det konkrete mål lyder, at vi i 2022 skal genanvende 50 pct. af husholdningsaffaldet.