Årsrapport viser bred aktivitet i arbejdet for mennesker med handicap

Handicaprådets årsrapport 2019 kan bl.a. berette om den ny Handicappolitik, som netop er ude i høring.

Handicaprådet har i 2019 taget initiativ til en revision af kommunens Handicappolitik fra 2012. Her har Handicaprådet bl.a. haft fokus på at opdatere den kommende politik, så den afspejler de nye strømninger i kommunen og i lovgivningen. Det beretter Handicaprådets årsrapport 2019, som blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget onsdag den 6.maj.

 

Handicaprådet har i udviklingen af den nye Handicappolitik, samtidig haft fokus på at gøre politikken mere levende og nærværende. Dette skal bl.a. sikres ved at ændre proceduren for opfølgningen på handicappolitikken fra skriftlige opfølgninger til mere dialogbaserede opfølgninger i samarbejdet mellem Handicaprådet og beslutningstagerne i kommunen.

 

Handicaprådets repræsentanter har i løbet af 2019 deltaget i en række arbejdsgrupper og i andre fora med fokus på at udvikle forholdene for mennesker med handicap. Rådet har fx deltaget i udviklingen af en ny model for hjemmeplejen, som fortsat er i udvikling. Herudover har rådet drøftet Beskæftigelsesplan 2020 med Erhvervsudvalget.

 

Endelig har Handicaprådet været aktiv samarbejdspart i konkretiseringen af planen ”Fremtidens handicapområde”.  I den forbindelse har kommunen bl.a. styrket det tværgående samarbejde mellem områderne, som er realiseret gennem projekt udviklingssporet. Det gælder fx i overgangssagerne fra barn til voksen, hvor de tværgående indsatser bliver koordineret, samtidig med at de unge og deres familier har fået større indflydelse og medansvar i egne sager.  

 

Du kan finde årsberetningen i det følgende link:

Handicaprådets årsberetning 2019

 

Se den ny Handicappolitik, som er i høring frem til den 22. juni i linket nedenfor: