Spring til indhold

Årets vindere af Rudersdal Arkitektur- og Bevaringspriser er fundet

Rudersdal Kommune kårede vinderne af årets Arkitektur- og Bevaringspriser 2022 ved et festligt arrangement på Arkitekturens dag den 3. oktober. Stedssans er årets tema for Arkitekturens dag, og er også den røde tråd for de to vinderprojekter og den hædrende omtale ved dette års prisuddeling.

Vi har her i kommunen et helt særligt ønske om, at både vi som kommune og bygherre har et godt kendskab til stedet, så nybyggeri, tilbygning og bevaring tager hensyn til og respekterer stedets identitet – det handler i bund og grund om stedsans, indledte borgmester Ann Sofie Orth mandag eftermiddag til prisuddelingen af Arkitektur- og Bevaringspriserne 2022 i Rudersdal.

Til det festlige arrangement var borgere, arkitekter, fagdommere og lokale politikere samlet for at fejre arkitekturen i Rudersdal. Blandt de 22 indstillede projekter skilte tre byggerier sig særligt ud, da juryen skulle kåre vinderne. En gennemgribende ombygning og renovering af rækkehusbebyggelse i Birkerød og et forbilledligt vedligehold af en bevaringsværdig villa i Vedbæk. Et bådhus på bredden af Furesøen modtog hædrende omtale for flot udført restaurering.

Bevaringsprisen hylder forbilledlig istandsættelse af villa i Vedbæk

Årets Bevaringspris 2022 går til istandsættelse af villa på Henriksholms Alle 26 i Vedbæk. Arkitekt og fagdommer Dan Cornelius fremhævede ved overrækkelsen det særlige ved dette projekt:

De nye ejere forstår huset – kerer sig om de originale detaljer og renoverer, forbedrer og moderniserer med udgangspunkt i de originale tegninger og fotos i en fornem forståelse for de oprindelige kvaliteter. Et nyt gulv, enkle sortmalede vægge iscenesætter det smukt patinerede træ. De gamle utætte vinduer istandsættes og renoveres ét for ét til en ny klimaskærm. Og vi kan næsten ikke se det. De spinkle elegante glaspartier står der stadig - det er forbilledligt udført.

Arkitekturprisen går til gennemgribende ombygning og renovering af rækkehusbebyggelse i Birkerød

 

Årets Arkitekturpris 2022 blev tildelt rækkehusbebyggelsen på Byager Vænge i Birkerød. Om vinderen sagde arkitekt og fagdommer Lise Sehested blandt andet ved prisuddelingen:

Det er et fint stykke dansk hverdagsarkitektur, der nu er bragt frem til nutidig og bæredygtig standard. Med grundighed, forståelse og respekt for det arkitektoniske udgangspunkt og udstrakt sans for detaljens arkitektoniske vigtighed er den gennemgribende ombygning eksemplarisk løst.

Bådhus på kanten af Furesøen modtager hædrende omtale

 

Til prisoverrækkelsen blev restaureringen af bådhus på Tesch Alle 8 i Holte hædret som et særlig godt eksempel på bevaringsværdig bygningsarv, der fortjener at blive bevaret. Efter at have været brugt som fritidshus i en årrække, er den nuværende ejer nu i gang med en restaurering, der tilbagefører bygningen til at være et bådhus med opholdsmulighed.

Gavlen mod Furesøstien , nye porte mod søen, nyt gulv, restaurerede jernvinduer og en ny indgangsdør, er nogle af de fine indgreb der er lavet. Alt sammen detaljeret og udført med en overbevisende respekt og dygtighed. På den måde er bygningen et særlig godt eksempel på den bygningsarv, der fortjener at blive bevaret, begrundede Dan Cornelius ved prisoverrækkelsen.

De to priser og hædrende omtale er udvalgt af en bedømmelseskomité bestående af borgmester Ann Sofie Orth, formand for Arkitektur- og Byplanudvalget Christoffer Buster Reinhardt, formand for Klima- og Miljøudvalget Court Møller, arkitekt MAA Dan Cornelius og arkitekt MAA Lise Sehested.

Fakta om priserne

Vinder af Bevaringsprisen 2022: Istandsættelse af villa på Henriksholms Alle 26, 2950 Vedbæk

Ejere: Anders Sandberg Andersen og Frederikke Xenia Stolbjerg

Arkitekt: Ole Helweg og Børge Glahn

Opførelse: År 1956. Tilbygget i år 1965- 1967

Hædrende omtale: Restaurering af bådhus på Tesch Alle 8, 2840 Holte

Ejer: Lise & Mads Øvlisen

Arkitekt: A.J. Madsen

Opførelse: År 1935

Vinder af Arkitekturprisen 2022: Renovering af rækkehusbebyggelsen Byager Vænge, 3460 Birkerød

Ejere og bygherre: Boligselskabet Birkebo

Arkitekt: Oprindeligt tegnet af Gunnar Petersen og Jørgen Groth, Ombygning af CREO Arkitekter

Opførelse: År 1976. Senest ombygget i år 2017-2022

Bedømmelsesudvalg

Ann Sofie Orth, borgmester
Court Møller, formand for Klima- og Miljøudvalget
Christoffer Buster Reinhardt, formand for Arkitektur- og Byplanudvalget

Fagdommere

Lise Sehested, arkitekt MAA
Dan Cornelius, arkitekt MAA