Spring til indhold

24.319 stemte ja i Rudersdal

Med en valgdeltagelse på 75,8 % i Rudersdal Kommune ligger vi et godt stykke over landsgennemsnittet på 65,8 % ved afstemningen om EU-forsvarsforbeholdet.

Formiddagen den 2. juni stod i fintællingens tegn i administrationscenteret i Birkerød. De valgtilforordnede havde gummidutter på fingrene og stakke af stemmesedler bundet sammen af elastikker foran sig. Med ro, koncentration og en lavmælt summen bladrede de sig gennem og fik systematisk overblik over hver eneste stemmeseddel.

De 30.328 afgivne stemmer i Rudersdal Kommune er blevet fintalt, det vil sige inddelt i blanke, ugyldige og gyldige stemmer, og selvfølgelig i ’ja og nej’. Og der er styr på, at antallet af udleverede stemmesedler på dagen og i brevafstemningen passer med antallet af registrerede fremmødte vælgere.

Tallene for Rudersdal Kommune fordeler sig således:

 • 24.319 har stemt ja
 • 5.719 har stemt nej
 • 225 har stemt blankt
 • 65 ugyldige stemmer.

Stemmeprocenten på de ni valgsteder i Rudersdal Kommune ser sådan ud:

 • Skovly 79,44
 • Vangebo 79,08
 • Grünersvej 78,68
 • Vedbæk 76,53 
 • Birkerød 75,24
 • Trørød 74,53
 • Toftevang 74,17
 • Nærum 72,54
 • Sjælsø 74,04

En af landets højeste stemmeprocenter

Med en stemmeprocent på 75,8 % er Rudersdal en af de kommuner med den højeste stemmeprocent. Vores nabokommune Allerød, som vi danner valgkreds sammen med, ligger lidt højere med 78,6 %. Rudersdalkredsen har en samlet stemmeprocent på 76,7 %.

Ved folkeafstemningen om retsforbeholdet i 2015 var Rudersdal Kommunes stemmeprocent 79,1 %, altså er kommunens stemmeprocent lidt lavere denne gang.

Tak

Tak til de mange frivillige og valgtilforordnede, som har sikret at valghandlingen er forløbet fair og i demokratiets ånd. Tak for at sikre adgang til at alle borgere, der ønskede at stemme, kunne sætte deres kryds. For nogle blev det rigtig sent før de kunne gå hjem den 1. juni, og mange var igen klar tidligt den 2. juni til fintællingen. Stor tak til alle.