1 million kroner til styrket læsning og digitale læremidler i skolerne

Skolerne i Rudersdal Kommune får knap 1 million kroner fra Børne- og Skoleudvalget til at styrke differentieret læseundervisning og opruste på digitale læremidler i skolerne.

Alle elever skal udfordres på eget niveau
For fjerde år i træk skal skolerne i Rudersdal arbejde med differentieret læseundervisning i form af læsemetodikken Guided Reading, hvor alle elever bliver udfordret på deres eget niveau, mens de lærer at læse. 
 
Der er afsat 428.000 øremærkede kroner til læsemetodikken, der er udviklet af Rudersdal Kommune med inspiration fra London University tilbage i 2015. Eleverne læser i små grupper på samme læseniveau og med støtte fra en lærer eller pædagog. I takt med, at eleverne oplever fremskridt i læsningen får de mulighed for at rykke fra et niveau til et andet.  
Skolerne har på ganske kort tid opnået positive resultater med Guided Reading, som styrker læsningen i en tidlig alder og møder eleverne på deres eget niveau. Læsemetodikken har allerede vist gode resultater blandt de mange elever i form af en større læselyst og læseglæde, fortæller Daniel E. Hansen (V), formand for Børne- og Skoleudvalget. 
Nyt inspirerende digitalt læseunivers 
De øremærkede penge går til indkøb af nye bogtitler til elever på 3. og 4. årgang, og bliver som noget nyt i skoleåret 2019/20 suppleret med læsning på den digitale platform Bookbites, der indeholder 12.000 bogtitler til elever i alderen 6 til 16 år. 
Vi vil gerne give eleverne de bedste forudsætninger for at udvikle deres læsefærdigheder. Med Bookbites får eleverne adgang til et inspirerende digitalt læseunivers, som appellerer til flere aldersgrupper og er et godt supplement til Guided Reading bøgerne, fortæller Daniel E. Hansen (V). 
Det bliver i første omgang ca. 1.400 elever i skolernes 3. og 4. klasser, der i det kommende skoleår får adgang til Bookbites. Abonnementet er foreløbigt gældende for et år.  
 
Den digitale skole fortsætter 
Med over halvdelen af puljen til digitale læremidler i det kommende skoleår, er der ingen tvivl om, at digitale læremidler fortsat er et drivende element i undervisningen, som kan understøtte skolerne i deres fortsatte udvikling og fokus på anvendelse af digitale læremidler.  
 
FAKTA
Børne- og Skoleudvalget bevilliger 967.825 kr., hvor 428.000 kr. går til Guided Reading og de resterende 539.825 kr. til digitale læremidler. 
 
I skoleåret 2016/2017 frem til skoleåret 2018/2019 er udbredelsen af Guided Reading på skolerne steget støt. Status er således: 
 
• I Skoleåret 2016/2017 arbejdede 6 skoler med Guided Reading på 0. årgang. I 2018/2019 er det bredt ud på alle 12 skoler i Rudersdal Kommune på 0. årgang. 
 
• Antallet af skolerne som arbejder med 1. årgang er steget fra 6 til 11 skoler i samme periode 
 
• 6 skoler arbejder med Guided Reading på 2. årgang i skoleåret 2018/2019 og enkelte skoler også på 3. årgang.  
 
Kontaktinformation
Daniel E. Hansen (V), formand for Børne- og Skoleudvalget,Tlf.: 29 66 74 55 og e-mail: deh@rudersdal.dk