Børnehuset Nordvanggårdsvej

Ravnsnæsvej 103a
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 58 60

Daglig leder Nikolaj Rachdi Bührmann
Tlf. 72 68 58 70
Mail: nikob@rudersdal.dk

Områdeleder Inge Fabricius
Telefon: 46 11 46 22
Mail: ingf@rudersdal.dk

Børnehuset Nordvanggårdsvej

- I områdeinstitution Hestkøb

Børnehuset Nordvanggårdsvej er et nyt dagtilbud i Rudersdal Kommune. Nordvanggårdsvej åbnede i januar med mulighed for 16 vuggestuepladser i midlertidige lokaler ved Sjælsøhallen. I foråret 2021 flytter Nordvanggårdsvej til nyistandsatte lokaler ved Bistrupskolen, hvor der bliver plads til både vuggestue- og børnehavebørn.

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Velkomstfolder

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

De styrkede læreplaner

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Hestkøb

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i Område Hestkøb

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

 

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud