Spring til indhold

Forsøg med husholdningsaffald

I 2016 startede vi forsøg med affaldssortering i kommunen for at få praktisk erfaring med, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Resultaterne har dannet grundlag for den kommende affaldsordning for hele kommunen.

Rammen for forsøgene er regeringens ressourcestrategi og målsætningen om, at man i Danmark i 2022 skal genanvende 50 pct. af husholdningsaffaldet.  Formålet med forsøgene har været,at få praktisk erfaring med hvad der virker, og hvad der ikke gør. Erfaringerne fra forsøgene er blevet brugt til at sætte rammerne for hvordan den nye affaldsordning ser ud. 

 

Let at sortere i det daglige

På Storevang 47 i Birkerød er sortering af affald hurtigt gledet ind som en helt naturlig del af dagligdagen.

Anette Sikjær Jørgensen og Erik Jon Sloth samt børnene Signe og Rune har taget godt imod forsøget med affaldssortering i Rudersdal Kommune.

Begge er enige om, at ens egen indstilling er meget afgørende for, hvordan man oplever det at skulle sortere. Med en almindelig sund, positiv attitude er det vist ikke så slemt endda.

Det mener borgerne om sortering

Rudersdal Kommune har taget temperaturen på borgernes holdning i Eskemosevang og i Lille Sandbjerg, og generelt har beboerne en positiv indstilling til affaldssortering.

De fleste synes, det er let at sortere, og langt de fleste sorterede også, før forsøget begyndte. Alligevel svarer ca. 80 pct., at de sorterer mere nu end før forsøget.

Se resultater

(Bilag fra behandling 15. marts 2017 på Miljø– og Teknikudvalgets møde).

 

Gå til forside for ny affaldsordning