Spring til indhold

Stemmeprocent til kommunal- og regionalvalget

Stemmeprocenten til kommunal- og regionalvalget i Rudersdal Kommune blev 74,0.

Stemmeprocenten betyder, at valgdeltagelsen er en lille smule lavere end ved sidste kommunal- og regionalvalg. I 2017 stemte 74,9 procent af de stemmeberettigede i Rudersdal Kommune. 

Det er stadig en høj valgdeltagelse; hvis man ser det i lyset af corona-situationen. 

Spredning på valgstederne

Den højeste valgdeltagelse i kommunen fandt vi på Skovly valgsted, hvor 78,9 procent af vælgerne stemte. Nærum valgsted havde ikke så stort rykind – her stemte kun 65,4 procent af vælgerne. 

Hele landet

I Danmark som helhed endte stemmeprocenten på 67,2. Rudersdal Kommune ligger således hele 7,7 procentpoint over  lands gennemsnittet.

Se detaljer

Nedenunder kan du se stemmeprocent på de enkelte valgsteder og time for time for hele kommunen.

 

Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021 (stemmeprocent)

Stemmeprocent løbende for valgdagen– hele kommunen

Her kan du se stemmeprocenten ved kommunal- og regionsvalget i Rudersdal Kommune den 16. november 2021.

Stemmeprocenten bliver løbende opdateret og er for hele kommunen. 

Antal stemmeberettigede vælgere: 43.624

Stemmeprocenten kl. 8 er brevstemmer, dvs. vælgere, der har stemt før valget.

Hele kommunen Antal stemmer Procent
kl. 8 (brevstemmer) 5.504 12,6 
kl. 9 7.034 16,1
kl. 10 8.466 19,4
kl. 11 10.953 25,1
kl. 12 13.614 31,2
kl. 13 15.918 36,5
kl. 14 17.875 41,0
kl. 15 19.838 45,5
kl. 16 21.862 50,1
kl. 17 24.220 55,5
kl. 18 27.019 61,9
kl. 19 29.824 68,4
kl. 20 32.288 74,0

Stemmeprocent på de enkelte valgsteder

Her kan du se den endelige stemmeprocent på de enkelte valgsteder

Valgsted Stemme-
berettigede
Antal
stemmer
Procent
Birkerød 5.533 4.053 73,3
Grünersvej 5.148 4.021 78,1
Nærum 4.427 2.897 65,4
Sjælsø 5.782 4.226 73,1
Skovly 2.669 2.107 78,9
Toftevang 6.346 4.569 72,0
Trørød 4.365 3.240 74,2
Vangebo 3.132 2.464 78,7
Vedbæk 6.222 4.711 75,7
Hele kommunen 43.624 32.288 74,0

Hvad betyder det?

STEMMEPROCENT

Stemmeprocenten viser, hvor stor en andel af de stemmeberettigede vælgere, der stemmer til et valg. Det er med andre ord antallet af dem, der har stemt, i procent af dem, der kan stemme.

VALGDELTAGELSE

Når vi taler om valgdeltagelse, mener vi det samme. Dvs. at det er det samme som stemmeprocenten.