Se sager i kommunens arkiver

Rudersdal Kommune ønsker så stor åbenhed i kommunens sagsbehandling, som det er muligt inden for de rammer, lovgivningen giver og under hensyn til beskyttelse af borgernes privatliv.​

Du kan se de fleste af kommunens offentlige byggesager siden januar 2007 samt de fleste emnesager fra Kultur-området og Teknik og Miljø. Det kalder vi 'NemIndsigt'.

Muligheden for at se bygge- og emnesager gælder både afsluttede og igangværende sager.

Du kan ikke finde:​

  • Sager og dokumenter, som er personfølsomme, fortrolige eller omfattet af tavshedspligt.
    Vil du se din egen personlige sag, skal du henvende dig til det område, sagen hører under.
  • Emnesager, som vi vurderer kan indeholde personfølsomme oplysninger. 
  • Byggesager fra før 2007. Disse sager kan du finde her:
    Byggesagsarkivet (også kaldet Filarkivet)

Har du problemer med at finde sager eller dokumenter, så send en mail med beskrivelse af dit problem til rudersdal@rudersdal.dk.

Det tager nogle ekstra sekunder for NemIndsigt at loade, så hav tålmodighed.

NemIndsigt​ (brug dette link på mobil og tablet)