Spring til indhold

Se sager i kommunens arkiver

Byggesager fra før 2007

Byggesager fra før 2007 kan findes i vores byggesagsarkiv. Der kan også ligge yngre sager på grund af overgangen til elektronisk sagsstyring. I byggesagsarkivet kan du søge sagerne frem ved hjælp af adresse eller matrikel:

Ruderdal Kommunes byggesagsarkiv

Byggesager efter 2007 og andre emnesager

Du kan skrive til os for at få indblik i en sag.

Skriv til os via Digital Post om indblik i sager
Type af sag For borgere For virksomheder
Byggesager Bed om indblik i byggesag (Digital Post til Byplan)

Se, hvordan Byplan behandler dine oplysninger:
Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan

Bed om indblik i byggesag (Digital Post til Byplan)

Se, hvordan Byplan behandler dine oplysninger:
Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan

Sager om lokalplaner Bed om indblik i sag om lokalplan (Digital Post til Byplan)

Se, hvordan Byplan behandler dine oplysninger:
Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan

Bed om indblik i sag om lokalplan (Digital Post til Byplan)

Se, hvordan Byplan behandler dine oplysninger:
Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan

Sager om olietanke Bed om indblik i sag  om olietank  (Digital Post til Teknik og Miljø) Bed om indblik i sag om olietanke (Digital Post til Teknik og Miljø)
Sager om jordforurening Bed om indblik i sag  om jordforurening  (Digital Post til Teknik og Miljø) Bed om indblik i sag om jordforurening (Digital Post til Teknik og Miljø)
Andre sager Bed om indblik i anden type sag (via Digital Post)

Se, hvordan vi behandler dine oplysninger:
Sådan behandler vi dine data

Bed om indblik i anden type sag (via Digital Post)

Se, hvordan vi behandler dine oplysninger:
Sådan behandler vi dine data

 

Indsigt i sager med personoplysninger

Ønsker du indsigt i dine sager med følsomme personoplysninger, skal du ansøge om indsigt:

Aktindsigt og indsigt i sager

NemIndsigt er lukket

Rudersdal Kommune har valgt at lukke NemIndsigt. NemIndsigt var et system, hvor man kunne finde sager i kommunens systemer. Lukningen skyldes, at Rudersdal Kommune vurderer, at funktionaliteten ikke er tidssvarende, og at den i forhold til data- og informationssikkerhed ikke lever op til de gældende krav.

Borgere, som ønsker indblik i en byggesag eller emnesag, kan uforandret få adgang til disse.