NemIndsigt

NemIndsigt virker ikke i øjeblikket på grund af tekniske problemer. Det ser desværre ud til, at vi tidligst kan åbne for NemIndsigt igen den 1. maj 2020.

Rudersdal Kommune ønsker så stor åbenhed i kommunens sagsbehandling, som det er muligt inden for de rammer, lovgivningen giver og under hensyn til beskyttelse af borgernes privatliv.

Du kan se de fleste af kommunens offentlige byggesager siden januar 2007 samt de fleste emnesager fra Kultur-området og Teknik og Miljø. Det kalder vi 'NemIndsigt'.

Muligheden for at se bygge- og emnesager gælder både afsluttede og igangværende sager.

Du kan ikke finde:​

  • Sager og dokumenter, som er personfølsomme, fortrolige eller omfattet af tavshedspligt.
    Vil du se din egen personlige sag, skal du henvende dig til det område, sagen hører under.
  • Emnesager, som vi vurderer kan indeholde personfølsomme oplysninger. 
  • Byggesager fra før 2007. Disse sager kan du finde her:
    Byggesagsarkivet (også kaldet Filarkivet)

Har du problemer med at finde sager eller dokumenter, så send en mail med beskrivelse af dit problem til rudersdal@rudersdal.dk.

NemIndsigt virker ikke i øjeblikket på grund af tekniske problemer.