Status på nedrivning af Kajerødskolen

Nedrivningsarbejderne på Kajerødskolen er afsluttet for denne omgang. Der udestår fortsat nedrivning af skorstenen samt den tilstødende kælder (blok 2).

Kælderen kan endnu ikke fjernes, da denne sikrer skorstenens stabilitet og derfor må afvente nedrivningen af skorstenen. Skorstenen betjenes fortsat af flere teleselskaber, som er opsagt, men tidsplanen for fjernelse af skorsten og kælder er endnu ikke fastlagt.

Så snart der er nyt i sagen, orienterer vi om det.

Følg med i nedrivningen

Oversigt over skolens fem blokke
Kontakt for mere info